املای صحیح «ان شاءالله» ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ - ۴۸۰ بازدید

باسلام
میخواستم ازشما بپرسم که ایشالله و انشالله و انشاءالله ، هرکدام چه معانی دارد و اگر به جای انشاءالله ، انشالله و ایشالله بگوییم گناه ندارد؟

«إن شاءالله» متشکل از سه لفظ «إن»، از حروف شرط، «شاء» فعل ماضی و «الله» که علم و اسم مستجمع جمیع صفات خداوند متعال است. معنای آن نیز، «اگر خدا خواست»، «اگر خدا بخواهد» و ... .
«إن» از حروف شرطیه است به معنای «اگر» است و بر سر جملات فعلیه در می آید و در اینجا، فعل شرط آن، «شاء» است.
«شاء» فعل ثلاثی مجرد است به معنای «خواستن»، «اراده کردن» و «مشیّت» است.
«الله» اسم جامع همه اسماء الله تبارک و تعالی است.
بنابراین در رسم الخط عربی و با دقت در الفاظ و واژگان جمله «إن شاءالله» باید گفت:
عبارت «ایشاالله» یک تعبیر محاوره ای، کوچه بازاری و عوامانه است که معنا و مفهومی هم ندارد هر چند ممکن است مقصود واقعی همان، «إن شاءالله» باشد ولی فاقد هر گونه معنا و مفهومی است که از «إن شاءالله» به دست می آید.
عبارت «انشاءالله» با توجه به رسم الخط و ادبیات عرب، به معنای «ایجاد کردن خداست» نستجیروا بالله. یعنی ما خدا را ایجاد می کنیم. چرا که این تعبیر متشکل از «انشاء» و «الله» است که «انشاء» فعل بوده و از «انشأ» «یُنشأ» «إنشاء» از باب افعال می باشد. و به معنای «ایجاد کردن، خلق نمودن، بوجود آوردن و...» است. در این صورت هر چند قصد گوینده همان مفهوم «إن شاءالله» باشد ولی نوشتاری آن، چنین مفهوم و مقصودی را نمی رساند.
بنابراین با توجه به رسم الخط و ادبیات عرب، نوشتن صحیح و درست همان «إن شاءالله» است که هم از نوشتن و نوشتار و هم از گفتار و خواندن آن، معنا و مقصود واقعی و حقیقی کلمه که همان خواست، تقدیر و اراده الهی است به دست می آید.
همانطوری که اگر کسی کلمه ی فارسی را صحیح تلفظ کند ولی در نوشتار غلط بنویسید، او را سرزنش و ملامت می کنیم در اینجا هم همین جور است که تلفظ صحیح و نوشتار درست «إن شاءالله» باید همانطوری باشد که طبق رسم الخط اصیل عربی است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.