انتخاب الهی ۱۳۹۰/۶/۲۸

یکی از پر رمز و رازترین مطالبی که در این فرقه وجود دارد شیوة انتخاب و گزینش استادِ حقِ در قید حیات است. سردمداران اکنکار یا به سوال‌های پیرامونی پاسخ نداده‌اند و یا این‌که به فرافکنی پرداخته و پاسخ‌هایی متناقض ارائه نموده‌اند.
کلیاتی که در این باره وجود دارد نیز تنها به مراحل خاصی اشاره می‌کند. کتاب مقدس ادعایی در این باره می‌گوید:
یکی از پر رمز و رازترین مطالبی که در این فرقه وجود دارد شیوة انتخاب و گزینش استادِ حقِ در قید حیات است. سردمداران اکنکار یا به سوال‌های پیرامونی پاسخ نداده‌اند و یا این‌که به فرافکنی پرداخته و پاسخ‌هایی متناقض ارائه نموده‌اند.
کلیاتی که در این باره وجود دارد نیز تنها به مراحل خاصی اشاره می‌کند. کتاب مقدس ادعایی در این باره می‌گوید:
تنها ماهانتا عصای قدرت اک را در دست دارد. این قدرت روز بیست و دوم اکتبر‌ به وی تفویض می‌شود. این تاریخ ماه کامل نقطه اعتدال آسمان بهشتی قلمداد می‌شود. ماهانتا این عصای قدرت را تا روزی در دست دارد که به مقام اسراری دیگری درون نظام وایراگی و در جای‌گاه رفیع‌تری به مثابه یک خدمت کار در ظرفیتی عظیم‌تر در گستره کیان‌ها منسوب شود. آن‌گاه او هم تحت فرمان، ماهانتا استادِ حقِ در قید حیات بعدی قرار می‌گیرد. (همو، شریعت کی سوگماد: ۱/ ۲۶۸)
هارولد کلمپ در پاسخ جوینده‌ای که به روشنی از سیر برگزیده شدنش به استادی سؤال کرده بود تنها به سخنانی کلی اکتفا نموده است. وی با بیان این‌که آموزش‌های وی از زندگی‌های پیشین او آغاز شده بود می‌نویسد:
اما ابتدا باید وصلِ همه حلقه‌های اک را بگذرانند. کسی که قرار است ماهانتا شود وقتی به سن کافی رسید وظایفش به او گفته می‌شود ... سوگماد ماهانتا را منصوب می‌نماید و استاد پیشین او را به جهانیان معرفی می‌نماید. ( کلمپ، از استاد بپرسید: ۱/ ۲۴۱)
وی در کتاب‌های دیگرش نیز لزوم معرفی از طرف استاد پیشین را گوشزد کرده است:
پلِ نهایی هنگامی زیر پای استاد قرار می‌گیرد و از آن عبور می‌کند که استادِ حقِ در قید حیات فعلی، در روی جهان فیزیکی از او به عنوان جانشین خود نام ببرد. ( همو، روح نوردان سرزمین های دور: ۱۹۵)
البته این مکانیزم هیچ گاه عملیاتی نشد و دومین و سومین استاد اکنکار خارج از این ضابطه‌ها انتخاب گردید و باعث ایجاد تنش و شورش در اکنکار شد. در این باره به پرسشی که پیرامون انتخاب داروین گرایس بود مراجعه نمایید.

نوشته شده توسط عبدالحسین مشکانی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.