انتخاب رئیس جمهور -صلاحیت کاندیداها ۱۳۹۰/۸/۱۵

از نظر فقهی وشرعی دست دادن با نامحرم حرام بوده و جایز نمی باشد و کسی که مرتکب چنین عملی شود ، رفتاری بر خلاف دستورات دین و شئونات اسلامی انجام داده است و مرتکب معصیت شده است در عین حال با توبه و پشیمانی در محضر خداوند مانند سایر گناهان قابل بخشش است بنابر این به صرف انجام چنین عملی از سوی یک شخص و با احتمال توبه او به درگاه خداوند و عدم اطلاع و آگاهی از باطن افراد و آنچه میان آنها و میان خداوند می گذرد ، نمی توان صلاحیت او را برای نامزدی ریاست جمهوری رد نمود و یا رای دادن به وی را جایز ندانست بلکه در انتخاب افراد باید مجموع ویژگیها و صلاحیت ها و سوابق مدیریتی و اجرایی آنها و نقاط مثبت و منفی آ
از نظر فقهی وشرعی دست دادن با نامحرم حرام بوده و جایز نمی باشد و کسی که مرتکب چنین عملی شود ، رفتاری بر خلاف دستورات دین و شئونات اسلامی انجام داده است و مرتکب معصیت شده است در عین حال با توبه و پشیمانی در محضر خداوند مانند سایر گناهان قابل بخشش است بنابر این به صرف انجام چنین عملی از سوی یک شخص و با احتمال توبه او به درگاه خداوند و عدم اطلاع و آگاهی از باطن افراد و آنچه میان آنها و میان خداوند می گذرد ، نمی توان صلاحیت او را برای نامزدی ریاست جمهوری رد نمود و یا رای دادن به وی را جایز ندانست بلکه در انتخاب افراد باید مجموع ویژگیها و صلاحیت ها و سوابق مدیریتی و اجرایی آنها و نقاط مثبت و منفی آنان را در نظر گرفت هر چند انجام چنین عملی از سوی چنین شخصی بر افکار مردم متدین و اعتماد آنان در سپردن مسئولیت های خطیر به وی تأثیر منفی بجای خواهد گذاشت . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۴/۱۰۰۱۱۵۶۳۸)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.