اندیشمندان غربی و قرآن ۱۳۹۱/۲/۲ - ۱۱ بازدید

نظر دانشمندان غربی در باره قرآنامروزه مسلمانان به علت دوری از قرآن وتعالیم آن، از قافله ی تمدن بشری عقب افتاده اند و با وجودی که دارای جمعیتی بیش از یک میلیارد می باشند ، خود باخته اند و از تفرقه میان خود به شدت رنج می برند، دشمنانشان بر آنان مسلط شده اند ودر عمل به جای پیروی از دستورات قرآن ، از اوامر قدرتهای بزرگ که دشمن دین و قرآن آنها می باشند،پیروی می نمایند و این در حالی است که پیروی از دستورات قرآن آنان را از این ذلت نجات خواهد داد و شکوه وعظمت گذشته را به آنها باز خواهد گرداند .
نظر دانشمندان غربی در باره قرآن
امروزه مسلمانان به علت دوری از قرآن وتعالیم آن، از قافله ی تمدن بشری عقب افتاده اند و با وجودی که دارای جمعیتی بیش از یک میلیارد می باشند ، خود باخته اند و از تفرقه میان خود به شدت رنج می برند، دشمنانشان بر آنان مسلط شده اند ودر عمل به جای پیروی از دستورات قرآن ، از اوامر قدرتهای بزرگ که دشمن دین و قرآن آنها می باشند،پیروی می نمایند و این در حالی است که پیروی از دستورات قرآن آنان را از این ذلت نجات خواهد داد و شکوه وعظمت گذشته را به آنها باز خواهد گرداند . پشت کردن به قرآن در این دنیا برای مسلمانان ،ذلت و خواری را برای آنها به بار آورده است و در روز آخرت نیز شکایت پیامبر از آنها را به دنبال خواهد داشت، در آن روز که امت محمد(ص) از زبان پیامبرشان این شکایت را می شنوند که پروردگارا قوم من این قرآن را از خود راندند.(فرقان/۳۰)
امروزه به رغم تبلیغات وسیعی که در کشورهای غربی علیه اسلام و مسلمانان وجود دارد، روز به روز به تعداد کسانی که با تحقیق درباره ی قرآن به دین اسلام می گروند،افزوده می شود.این افراد با توجه به حقایق وتعالیم شگفت انگیز قرآن و بدون توجه به زندگی مسلمانان امروزی به حقانیت دین اسلام پی می برند و جالب این که عده ای از آنها بعد از پذیرش دین اسلام اعلام می کنند که مسلمانان خود از تعالیم قرآن و اسلام فاصله گرفته اند وخدا را شکر گذارند که قبل از آشنایی با مسلمانان، با قرآن وحقیقت اسلام آشنا شده اند.مطالعه و بررسی قرآن با انصاف وبدون تعصب باعث شده است که بسیاری از محققین غربی به حقانیت قرآن ایمان بیاورند وتعدادی از آنان نیز به دین اسلام مشرف شوند اما متأسفانه موج تبلیغات ضد اسلام در غرب و مشکلاتی که برای تبلیغ دین اسلام در این کشورها وجود دارد،باعث دوری عامه ی مردم از مطالعه در مورد حقیقت قرآن واسلام شده است و کتابهای محققین خود آنان نیز که به اسلام گرویده اند ویا حد اقل حقایقی از آن را بیان نموده اند،در جامعه نفوذ وانتشار زیادی ندارد. اما باید مطمئن بود که خورشید همواره زیر ابر نمی ماند و چراغ الهی هرگز خاموش نمی شود . توجه به قرآن و تحقیق در مورد آن از دوره ی رنسانس تا دوران معاصر مورد توجه ی تعدادی از دانشمندان غربی قرار گرفته است و آنان بعد از پی بردن به عظمت قرآن،نظرات جالبی را بیان نموده اند که بیان تعدادی از این نظرات خالی از لطف نیست :
گوته می گوید :اگرچه ما همواره از قرآن روی برمی گردانیم و در همان مرحله ی اول از آن اظهار تنفر می نماییم اما آن خیلی زود ما را به سوی خود جذب کرده و شگفت زده می نماید ودر نهایت مارا وادار می کند که در مقابل آن سر تعظیم و احترام فرود آوریم. سبک واسلوب قرآن و هماهنگی و توافق آن بامحتوا وهدفش محکم و استوار،بسیار عالی و باشکوه،با هیبت وسرسام آور و دارای رفعتی حقیقی و ابدی است.. . ازاین رو این کتاب در تمام زمانها،تأثیری نیرومند از خود به جای می گذارد .
ولتر می گوید:اگر تمام قرآن را از اول تا آخر آن بخوانید،یک کلمه ی کودکانه در آن نخواهید یافت.قرآن در حقیقت مجموعه ای است از پندهای اخلاقی،دستورهای دینی،راز ونیاز به درگاه خداوند،تحذیر و تشویق جهانیان و شرح سرگذشت فرستادگان خدا.
توماس کارلایل می گوید:قرآن اساس تشریع برای هر زمان و مکان و سرچشمه ی احکام قضایی و قانون متبع در امور زندگی بوده و راه زندگی سعادتمندانه ای را برای پیروان خود روشن می سازد.یکی از مزایای قرآن که دقت آن باعث دهشت واعجاب من شده است،این است که در جمله هایی کوچک به بعضی از حقایق بزرگ اشاره نموده است .
دکتر جرنیه ی فرانسوی علت مسلمان شدن خودرا اینگونه بیان می کند :«من تمام آیه های قرآن راکه در زمینه ی علوم طبیعی و بهداشت وطب بودند،مطالعه نمودم و آنها را با دقیق ترین قوانین علوم طبیعی و پیچیده ترین اصول ثابت شده ی علوم عقلی منطبق دیدم ویقین پیدا کردم که هزار سال قبل جز خدا هیچ کسی بر روی زمین از آن قوانین و اصول آگاه نبوده است؛پس به حقانیت و خدایی بودن چنین کتابی ایمان آوردم».
ریتو بنورث اعتراف می کند:«علوم طبیعی وفلکی و فلسفه از قرآن اقتباس شده است و علما مدیون قرآن هستند» .
جی مارگولیوت می گوید :«اقرار می کنم که قرآن مهمترین موقعیت را در میان کتابهای مذهبی جهان به خود اختصاص داده است؛گرچه قرآن در این طبقه ی ادبیاتی جوانترین اثر به حساب می آید اما تأثیر شگرفی را که بر عده ی زیادی از مردم گذاشته است،همچنان به دیگران ارزانی می دارد .این کتاب برای اولین بار از افراد ناهمگون قبایل صحرایی در شبه جزیره ی عرب،امتی از قهرمانان ساخت و آنان نیز به نوبه ی خود اقدام به ایجاد چنان سازمانهای وسیع سیاسی مذهبی در جهان اسلام نمودند که یکی از بزرگترین نیروهایی است که اروپا وغرب برای آن حساب ویژه ای باز نموده اند» .
موریس بوکایل می گوید :«بررسی کامل عینی و بی طرفانه ی قرآن در پرتو دانش مدرن ،ما را به درک توافق بین این دو(قرآن وعلم) رهنمون می سازد و نیز این حقیقت را روشن می سازد که در زمان محمد ،نه او ونه هیچ انسان دیگری نمی توانسته است چنین مطالب شگفت انگیزی را که با علم امروز مطابقت می کند،به رشته ی تحریر در آورد» .
ماکسیم رودنسون،نویسنده ی مارکسیست می گوید:قرآن کتاب مقدسی است که عقلانیت جایگاه بسیار بزرگی را در آن اشغال نموده است.در این کتاب خداوند برای مردم همواره دلیل و برهان ارائه می نماید ودر مناسبتهای متعدد برای انسان تکرار می کند که پیامبران همراه دلیل وبرهان مبعوث شده اند .به نظر می رسد عقل گرایی قرآنی همچون سنگ، سخت،مستحکم و اصلی بنیادی است .
جان دیون پورت می گوید :قرآن تا آن حد معجزه ی جاوید شناخته شده است که محمد (ص) آن را دلیل قوی و مؤید رسالتش اعلام نمود و آشکا را فصیح ترین مردان آن روز عربستان را به مبارزه دعوت نمود تایک سوره مانند قرآن بیاورند. قرآن مانند اناجیل نیست که فقط به عنوان میزان وشاخصی درباره ی عقاید دینی،عبادت وعمل پیروان ‎آن شناخته شده باشد بلکه دارای مکتب و روش سیاسی نیز هست.کلیه ی مسایل حیاتی و مالی با اجازه ی همین منبع ومصدر قانونگذاری حل می شود. در میان محسنات زیادی که قرآن به حق واجد آن است،دو نکته ی بسیار مهم وجود دارد یکی لحن تعظیم وتکریم هنگام ذکر نام خداوند ودیگری وجود نداشتن فکر،بیان و یا داستانی خلاف تقوا یا حاکی از سوء اخلاق و بی عفتی و عدم طهارت که آن را معیوب و لکه دار نماید در صورتی که با کمال تأسف این نواقص در موارد بسیار زیادی در کتب یهود دیده می شوند .
ویل دورانت می گوید :در قرآن قانون واخلاق یکی است.رفتار دینی در قرآن شامل رفتار دنیوی نیز هست وهمه ی امور آن از جانب خداوند وحی شده است .
ارنست رنان می گوید :اگر کسی خواسته باشد به کتابی که از آسمان نازل شده است ایمان بیاورد،آن کتاب فقط قرآن است زیرا کتب دیگر آسمانی امتیازات قرآن را ندارند .
ادوارد گیسبون می گوید: قرآن دستور عمومی و قانون اساسی مسلمین است؛دستوری است شامل مجموعه قوانین دینی،اجتماعی مدنی،تجاری ،نظامی،قضایی،جنایی وجزایی .
هربرت جرج ولز می گوید:قرآن بهترین راهنمای یک عقیده ی قلبی یعنی توحید و اخلاق فاضله است.شاید نیروی معنوی این کتاب منحصر به سادگی اوامر ونواهی آن باشد چنانکه گاهی یک کلمه ی آن چندین حقیقت را در بر می گیرد. قرآن کتاب علمی ،دینی،اجتماعی ،تربیتی،اخلاقی و تاریخی است.مقررات و احکام آن با اصول قوانین ومقررات دنیای امروزی هماهنگ وبرای همیشه قابل پیروی و عمل است .
رود یویل کشیش فرانسوی می گوید: قرآن روحی قوی است که یک ملت فقیر و نادان را منقلب نمود وتمدن نیرومندی را که رونق کامل داشت،به وجود آورد ؛ تمدنی که بالهای خود را از سمت غرب تا اسپانیا و از سمت شرق به حدود هند و چین گسترش داد ودر اندک زمانی امپراتوری بزرگی را تأسیس نمود.قرآن مقام والایی دارد.اروپا نباید فراموش کند که مدیون این کتاب است؛کتابی که آفتاب علم را در میان تاریکی قرون وسطی در اروپا جلوه گر ساخت.
منبع:قرآن،کتابی شگفت انگیز/گری میلر/ترجمه:صلاح الدین توحیدی (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۱/۱۰۰۱۱۵۱۱۶)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.