انرژی چشم ۱۳۹۰/۷/۳۰ - ۴۷ بازدید

پاسخ: بسیاری از مردم اعتقاد دارند برخی چشم ها اثری خاص دارند که در صورت نگریستن به کسی یا چیزی، در آن اثر گذاشته، اگر انسان است، بیمار یا دیوانه گشته، اشیا در هم شکسته می شود. این امر ممکن بوده و قابل انکار نمی باشد.
چشم زخم در آیات و روایات
در عصر پیامبر(ص) میان قبیله بنی اسد بد چشمانی بودند که چشمانشان اثرات به خصوصی در اشیا می نهاد اینان تصمیم گرفتن با چشم خویش پیامبر را صدمه و زیانی بزنند که آیه: "و إنْ یکاد الّذین..."(۱) نازل شد.
پاسخ: بسیاری از مردم اعتقاد دارند برخی چشم ها اثری خاص دارند که در صورت نگریستن به کسی یا چیزی، در آن اثر گذاشته، اگر انسان است، بیمار یا دیوانه گشته، اشیا در هم شکسته می شود. این امر ممکن بوده و قابل انکار نمی باشد.
چشم زخم در آیات و روایات
در عصر پیامبر(ص) میان قبیله بنی اسد بد چشمانی بودند که چشمانشان اثرات به خصوصی در اشیا می نهاد اینان تصمیم گرفتن با چشم خویش پیامبر را صدمه و زیانی بزنند که آیه: "و إنْ یکاد الّذین..."(۱) نازل شد.
مرحوم طبرسی می فرماید: "معنای آیه این است که وقتی ذکر (قرآن) را از تو می شنوند، با نظری سرشار از کینه و خشم به تو نظر می کنند، به طوری که می خواهند با نگاه تیزشان تو را بکشند".(۲)
حضرت یعقوب به فرزندانش فرمود: "ای فرزندانم! از یک در داخل نشوید و از درهای گوناگون وارد شوید".(۳) مفسران نقل نموده اند که حضرت یعقوب(ع) بیم آن داشت که مردم به فرزندانش رشک برده و مورد چشم زخم واقع شوند،(۴) زیرا، این احتمال را می داد که وقتی یازده برادر جوان و رشید با هم وارد بر عزیز مصر شوند، مورد چشم زخم قرار گیرند.
رسول خدا(ص) فرمود: "چشم زخم حقیقت دارد تا آن جا که قلّه کوه را فرود آورد" و امیرمؤمنان می فرمایند: "چشم زخم حق است و توسّل به دعا برای دفع آن نیز حق است".(۵).
چشم زخم از جهتِ مبانی علمی
حقیقت مسئله از دیدگاه دانش بشری کاملاً مشخص نمی باشد، هر چند نظریه هایی ابراز شده است، از آن جمله بسیاری از دانشمندان معتقدند در برخی از چشم ها نیروی مغناطیسی خاصی نهفته است که کارآیی زیادی دارد، حتی با تمرین و ممارست می توان آن را پرورش داد.
خواب مغناطیسی از طریق نیروی مغناطیسی چشم ها است.
"اشعه لیزر" شعاعی است نامریی و توانسته کاری کند که از هیچ سلاح مخرّبی ساخته نیست. حال پذیرش وجود نیرویی در برخی چشم ها که از طریق امواج به خصوصی در دیگران اثر بگذارد، امر عجیبی نخواهد بود.(۶)
روح انسان بر اثر ریاضت ها به درجه ای می رسد که آثاری در جسم بر جای می گذارد، حال جسم گاهی اعضای بدن است که شمشیر و سوزن و میخ و آتش در آن اثر نمی کند و گاهی چشم است که می تواند آثاری را بر جای گذارد که چشم زخم از آن جمله باشد.
پس اگر چه مسئله از جهت علمی کاملاً روشن نمی باشد، اما جایی برای انکار وجود ندارد و نظریه های علمی نمی تواند خلاف آن را ثابت کند.
مرحوم طباطبائی(ره) در ذیل آیه ۵۱ سوره قلم می فرماید: "... مراد از آیه چشم زدن است که نوعی از تأثیرات نفسانی است و دلیل عقلی بر نفی آن نداریم، بلکه حوادثی دیده شده که با چشم زدن منطبق است و روایاتی طبق آن وارد شده، دلیلی ندارد که آن را انکار نموده و بگوییم عقیده خرافی است".(۷)
ادعیه مقابله با چشم زخم
در روایات وارد شده که پیامبر برای امام حسن و امام حسین(ع) و این دعا را خواند: "أعیذ کما بکلمات التامة و أسماء اللَّه الحسنی کلّها عامة، مِن شر السامة و الْهامة، و مِن شرِّ کل عینٍ لامة، و مِن شر حاسدٍ إذا حسد؛ شما را به کلمات تامه و اسمای حسنای خداوند از شر مرگ و حیوانات موذی و هر چشم بد و حسود آن گاه که حسد ورزد می سپارم".(۸)
حضرت امام صادق(ع) فرمود: "هرگاه بخواهید با هیأتی آراسته و چشمگیر از خانه بیرون روید، معوذتین (قل اعوذ برب الفلق... و قل اعوذ بربّ النّاس...) را بخوانید تا چشمی در شما اثر نکند".(۹)
در حاشیه کتاب مفاتیح الجنان، ادعیه چندی ذکر شده است.
پذیرش وجود چشم زخم، نباید آدمی را به دامان خرافه وامور عوامانه سوق دهد. به این نکته توجه داشته باشید که پناه بردن به برخی امورخرافی برای دفع آن خلاف شرع است. از سوی دیگر دامنه تأثیر این گونه امور محدود است و همه عالم هستی در تحت فرمان خدا است.
پی نوشت ها:
۱. قلم ( ) آیه ۵۱.
۲. مجمع البیان، ج ۱۰، ص ۳۴۱.
۳. یوسف (۱۲) آیه ۶۷.
۴. این قول به مفسرانی همچون ابن عباس، قتاده و ضحاک نسبت داده شده است.
۵. نهج البلاغه، حکمت ۴۰۰.
۶. تفسیر نمونه، ج ۲۴، ص ۴۲۶.
۷. تفسیر المیزان، ج ۱۹، ذیل آیه.
۸. تفسیر نور الثقلین، ج ۵، ص ۴۰۰.
۹. بحارالانوار، ج ۹۵، ص ۱۳۳

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
بسم الله
سلام
نمی توان آیه ۵۱ سوره القلم را تاییدی بر چشم زخم دانست.چشم زخم اگر صحت داشته باشد با عین انجام میشود نه با بصر و بصیرت. مثلا أنهم یکادون یصیبونک بالعین نیست.

از طرف دیگر آیات قبل که به رسول الله دستور میدهند که مثل حضرت یونس (صاحب الحوت) نباشد چه ربطی به چشم زخم دارند؟آیا چشم زخم باعث شده بود که حضرت یونس از قوم خود بگریزد یا نفهمی و کج فهمی قومش او را عصبانی کرده بود؟

در اوایل سوره قلم میفرماید: فستبصر و یبصرون بایکم المفتون. این کار یعنی تشخیص مفتون بودن یا نبودن با چشم نیست با درک و فهم است.در انتهای سوره نیز با بصیرت روبرو هستیم.این جمله آخری دقیق نیست باید گفته شود در انتهای سوره با "ابصار" روبرو هستیم.در هر دو قسمت با تحلیل درست حاصل از دیدن روبرو هستیم.تفاوت در این است که در اوایل سوره با تداوم آن و در اواخر با رخداد لحظه ای آن روبروییم.تداوم یک صفت مهم و شاخص برای موصوف است...
والسلام
quranmizan.com

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.