انسانهای قبل ازحضرت آدم (ع) ۱۳۹۴/۵/۱۰ - ۲۲ بازدید

پرسشگر محترم با سلام و تشکر از ارتباطتان با این مرکز.دراین رابطه روایاتی مطرح شده است. مثلا امام باقر(ع) به جابر بن یزید می گوید: گویا تو گمان می کنی که خداوند فقط این عالم را آفرید و بس و همچنین گمان می کنی که خداوند بشری غیر از شما نیافریده است؟ آری به خدا قسم خداوند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفرید و تو در آخر این عالم ها و آدم ها هستی . برخی از اندیشمندان اسلامی بر اساس این روایات معتقدند که آدم(ع) نخستین انسانی نبوده که گام بر روی کره خاکی نهاده است، بلکه قبل از او انسان های دیگری بوده اند که به دلایل نامعلومی نسلشان منقرض گشته است .
پرسشگر محترم با سلام و تشکر از ارتباطتان با این مرکز.دراین رابطه روایاتی مطرح شده است. مثلا امام باقر(ع) به جابر بن یزید می گوید: گویا تو گمان می کنی که خداوند فقط این عالم را آفرید و بس و همچنین گمان می کنی که خداوند بشری غیر از شما نیافریده است؟ آری به خدا قسم خداوند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفرید و تو در آخر این عالم ها و آدم ها هستی . برخی از اندیشمندان اسلامی بر اساس این روایات معتقدند که آدم(ع) نخستین انسانی نبوده که گام بر روی کره خاکی نهاده است، بلکه قبل از او انسان های دیگری بوده اند که به دلایل نامعلومی نسلشان منقرض گشته است .
دراین خصوص دیدگاه های گوناگونی مطرح شده است از جمله:
۱. پیش از حضرت آدم، هیچ موجودی از آدم یا شبیه آدم وجود نداشته و حضرت آدم یک دفعه و به طور مستقل خلق شده است.
۲. پیش از حضرت آدم موجوداتی شبیه آدم و جن بوده اند. و سپس یا از بین رفته اند و یا هنوز هم وجود دارند.
۳. پیش از حضرت آدم، آدم وجود داشته ولی تکامل نایافته بود و به هر دلیل از میان رفته و منقرض شده اند و آنگاه حضرت آدم بدون ارتباط با آدم های گذشته به طور کامل مستقل آفریده شده اند.
۴. پیش از حضرت آدم، آدم وجود داشته و تکامل نایافته بود، اما از میان نرفتند بلکه در بستر تکامل خود به مرحله انسانیت رسیده و حضرت آدم نخستین انسان و نخستین پیامبر از نسل همه آدم ها بوده و یک باره خلق نشده است.
از مجموع آیات قرآنی این نکته به دست می آید که سرسلسله افراد انسانی موجودی به نام حضرت آدم(ع) بوده است .بنابراین اگر هم شواهدی دال بر وجود موجوداتی شبیه به انسان در سال های بسیار دور پیدا شده است.واینکه دارای پیامبرو کتاب واینکه دارای معادوتکلیفی دارند.اطلاع دقیقی دردست نیست.
---------------------------------------
منشور جاوید، ج ۴، ص ۹۴ ؛
قاموس قرآن، ج ۱ و ۲، ص ۴۹
خصال، ج ۲، ص ۴۵۰
بحارالانوار، ج ۶۳، ص ۸۲

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.