انسان خدا می‌شود ۱۳۹۰/۶/۲۸

این فرقه به جهت التقاط فراوانی که در باورهایش وجود دارد انسان را بنا به باورهای اومانیستی‌اش در جایگاه خدا قرار می‌دهد. به ویژه هنگامی که از جایگاه استاد سخن می‌گوید او را به مقام خدایی نائل می‌سازد. البته در نظام دیگری از این فرقه خداوند به زمین آمده و در پوست و گوشت انسانی حلول می‌کند. برای آگاهی بیشتر به پرسشی که در خداشناسی اکنکار وجود دارد مراجعه شود.

نوشته شده توسط عبدالحسین مشکانی
این فرقه به جهت التقاط فراوانی که در باورهایش وجود دارد انسان را بنا به باورهای اومانیستی‌اش در جایگاه خدا قرار می‌دهد. به ویژه هنگامی که از جایگاه استاد سخن می‌گوید او را به مقام خدایی نائل می‌سازد. البته در نظام دیگری از این فرقه خداوند به زمین آمده و در پوست و گوشت انسانی حلول می‌کند. برای آگاهی بیشتر به پرسشی که در خداشناسی اکنکار وجود دارد مراجعه شود.

نوشته شده توسط عبدالحسین مشکانی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.