انسان و سرنوشت ۱۳۹۰/۸/۹

انسان و سرنوشت


مقدمه : عظمت و انحطاط مسلمین
متفکر شهید استاد مرتضی مطهری
چاپ دوازدهم : پاییز ۱۳۷۲
ناشر : انتشارات صدرافهرست مطالب


عنوان صفحه
مقدمه : عظمت و انحطاط مسلمین ۷
ردیف اصلی مسأله سرنوشت ۷
مسأله سرنوشت در این کتاب جزء بحثهایی از علل انحطاط مسلمین قرارگرفته است ۸
نویسنده از چه زمانی متوجه این سلسله بحثها شد ؟ ۸
تمدن عظیم اسلامی ۱۰
مایه گرفتن تمدن جدید اروپایی از تمدن اسلامی ۱۰
سخنان گوستاولوبون و سخنان ویل دورانت ۱۰
چرا مسلمانان به قهقرا برگشتند ؟ ۱۲
آنچه لازم است مقدمه این سلسله مباحث قرار گیرد ۱۳
انسان و سرنوشت


مقدمه : عظمت و انحطاط مسلمین
متفکر شهید استاد مرتضی مطهری
چاپ دوازدهم : پاییز ۱۳۷۲
ناشر : انتشارات صدرافهرست مطالب


عنوان صفحه
مقدمه : عظمت و انحطاط مسلمین ۷
ردیف اصلی مسأله سرنوشت ۷
مسأله سرنوشت در این کتاب جزء بحثهایی از علل انحطاط مسلمین قرارگرفته است ۸
نویسنده از چه زمانی متوجه این سلسله بحثها شد ؟ ۸
تمدن عظیم اسلامی ۱۰
مایه گرفتن تمدن جدید اروپایی از تمدن اسلامی ۱۰
سخنان گوستاولوبون و سخنان ویل دورانت ۱۰
چرا مسلمانان به قهقرا برگشتند ؟ ۱۲
آنچه لازم است مقدمه این سلسله مباحث قرار گیرد ۱۳
طبیعت زمان از نظر فلسفه تاریخ ۱۴
علل انحطاط مسلمین در سه بخش ۱۵
پاره ای از عقاید و افکار اسلامی که متهم و مسؤول شناخته شده اند ۱۶
عناصری از اخلاق اسلامی که انحطاط آور خوانده شده اند ۱۷
برخی مقررات اسلامی از این نظر ۱۷
آیا خصائص و ممیزات روحی ملل اسلامی عامل انحطاط مسلمین بوده است ؟ ۱۸
دو طبقه متنفذ و مسؤولیتهای آنها از این نظر ۱۸
عوامل بیگانه ۱۹
مجموع موضوعات و مباحثی که لازم است بررسی شود ۱۹
درخواست نویسنده از فضلا و نویسندگان ۲۱
سخنان واشنگتن ارونگ آمریکایی درباره تأثیر اعتقاد به قضا و قدر در انحطاط مسلمین ۲۲
انتقاد سخنان واشنگتن ارونگ ۲۳
چرا در این رساله از تعرض بعضی شاخه ها و فروع خودداری شده است ؟ ۲۶
انسان و سرنوشت ۲۹
رعب و هراسی که از شنیدن نام قضا و قدر و سرنوشت پیدا می شود ۲۹
سه فرض در باب سرنوشت ۳۰
مسأله سرنوشت از زمان پیغمبر در میان مسلمانان مطرح شده است ۳۱
جنبه عملی و عمومی این مسأله ۳۱
آیات قرآن در زمینه سرنوشت ۳۳
آیات قرآن در زمینه اختیار و اراده ۳۶
آیا میان این دو دسته از آیات تعارض است ؟ ۳۸
معتزله طرفدار اختیار و اشاعره طرفدار جبر می شوند ۳۸
اصطلاح " قدری " ۳۹
دو نوع تعارض ۴۰
در قرآن تعارض وجود ندارد ۴۲
آثار سوء عقیده جبر ۴۳
استفاده سیاسی از عقیده جبر در زمان بنی امیه ۴۴
معبد جهنی و غیلان دمشقی با عقیده جبر مبارزه می کنند ۴۴
سخنان شبلی نعمان ۴۴
مأمون و معتصم به حمایت معتزله ، و متوکل به حمایت اشاعره برمی خیزند ۴۵
مسیحیان اروپایی به استناد عقاید اشاعره ، اسلام را مذهب جبری و عامل انحطاط مسلمین می خوانند ۴۶
دفاع سید جمال الدین اسدآبادی از عقیده قضا و قدر اسلام و تفکیک آن از عقیده جبر ۴۶
مسأله سرنوشت همواره به صورت یک عقده فکری مورد توجه بشر بوده است ۴۸
فلسفه مادی و سرنوشت ۴۸
جبر و توحید ، اختیار و تنزیه ۴۹
مباحثه غیلان دمشقی و ربیعه الرای ۵۰
مباحثه ابواسحاق اسفراینی و قاضی عبدالجبار معتزلی ۵۰
لغت قضا و قدر ۵۲
سه نظر درباره ارتباط حوادث با گذشته ۵۳
اعتقاد به قضا و قدر مستلزم جبر نیست ۵۶
توجیه آزادی و اختیار در عین حکومت قضا و قدر ۵۸
قضا و قدرهای حتمی و غیر حتمی ۶۰
قانون علیت عمومی ۶۰
فرضیه غلط درباره تغییر سرنوشت ۶۳
فرضیه صحیح درباره تغییر سرنوشت ۶۴
آیا ممکن است اراده و عمل انسان موجب تغییراتی در الواح ملکوتی بشود؟ ۶۴
موجوداتی که امکان بیش از یک نوع از وجود دارند و موجوداتی که امکان بیش از یک نوع از وجود ندارند ۶۶
سرنوشتهای گوناگون و امکان جانشین شدن آنها بجای یکدیگر ۶۷
امتیاز بشر و برخورداری او از نوعی آزادی که خاص خود او است ۷۱
سؤال از رسول اکرم درباره دوا و حرز از نظر قضا و قدر ۷۳
علی ( ع ) از سایه دیوار کج حرکت می کند و به کسی که از نظر قضا و قدر اعتراض می کند پاسخ می گوید ۷۳
طرز تفکر مسلمانان صدر اول اسلام ۷۴
اعتراض ابوعبیده جراح به عمر درباره فرار از طاعون و پاسخ عمر ۷۵
سرچشمه این تعلیمات خود قرآن است ۷۶
تغییر ناپذیری در طبیعت ۷۷
نظامات لایتغیر از نظر قرآن ۷۸
تفسیرهای دیگر درباره قضا و قدر حتمی و غیر حتمی ۸۱
تأثیر عوامل معنوی ۸۵
چون قضا آید نماند فهم و رأی ۸۹
تفسیر احادیثی که می گوید : چون قضای الهی بیاید همه اسباب و علل ازکار می افتد ۹۲
ریشه قرآنی این احادیث ۹۳
تفاوت حساس میان عقیده قضا و قدر الهی و جبر مادی ۹۵
اعتقاد به قضا و قدر الهی آنطور که اسلام تعلیم می دهد اراده و همت را مضاعف می کند ۹۷
منطقی که در تمام جهان از مختصات قرآن است ۹۹
پاسخ عجیب و عمیق امیرالمؤمنین در جواب کسی که از استطاعت سؤال کرد ۱۰۴
سطح عالی منطق اسلام در معارف الهی ۱۰۶
اسلام با منطق عالی خود ، اکابر متکلمین را پشت سر می گذارد ۱۰۷
ناتوانی احمد امین مصری از درک منطق اسلام ۱۰۸
نظر گوستاولوبون و انتقاد آن ۱۰۹
نظر ویل دورانت و دومینیک سوردل و انتقاد آنها ۱۱۰
مستشرقین ، معتزله را تمجید می کنند ۱۱۱
چه چیز سبب شد که مسلمین درباره قضا و قدر و جبر و اختیار بحث کنند ؟ ۱۱۳
مستشرقین سرچشمه عقیده جبر را اسلام ، و سرچشمه عقیده آزادی و اختیار راجهان مسیحی می دانند ۱۱۳
انتقاد از نظر مستشرقین ۱۱۴
اشتباه عجیب " دوزی " مستشرق معروف هلندی ۱۱۵
بحثی حدیثی ۱۱۸
حدیثی از اهل سنت و حدیثی از شیعه در تفسیر دستور پیغمبر درباره فرار از طاعون و وبا ۱۱۸
تفسیر حدیثی از کافی که می گوید امیرالمؤمنین به تذکر کسی که گفت از پای دیوار خراب برخیز اعتنا نکرد ۱۲۱
۱۲۱
شبهه جبریون درباره اینکه لازمه علم ازلی الهی این است که همه حوادث جبرا صورت گیرد و شعر منسوب به خیام که " گر می نخورم علم خدا جهل بود" ۱۲۴جهت مطالعه کتب لینک زیر را کلیک کنید :

http://www.aviny.com/library/motahari/Books/۲۷/index.htm

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.