انقلاب مخملی ۱۳۸۸/۰۹/۲۹ - ۷۸۹ بازدید

هدف از انقلاب مخملی چیست؟

ضمن آرزوى موفقیت براى شما در بررسى این موضوع به نظر مى رسد ذکر مسائلى مرتبط با این موضوع که موجبات تبیین منطقى آن را فراهم خواهد نمود ضرورى باشد . مقدمه جنگ نرم یا انقلاب رنگى که در پى از پاى درآوردن اندیشه و تفکر جامعه هدف مى باشد تا حلقه‌هاى فکرى و فرهنگى آن را سست کند و با بمباران خبرى و تبلیغاتى در نظام سیاسى اجتماعى حاکم تزلزل و بى‌ثباتى تزریق کند از جمله مباحثى است که از دیر زمان ، در دنیا شکل گرفته است . این موضوع ، علیه ایران از گستره و عملکرد وسیعى برخوردار مى باشد چرا که دشمنان قسم خورده این آب وخاک که دست پلیدشان از منابع این مملکت بریده شده است مى خواهند جامعه ما را به بن بست کشیده تا از این رهگذر به اهداف شوم خود دست یابند . از آنجا که ایران امروزه به لحاظ وسعت سرزمینى ، کمیت جمعیت ، کیفیت نیروى انسانى ، امکانات نظامى ، منابع طبیعى سرشار و موقعیت جغرافیایى ممتاز در منطقه خاورمیانه و نظام بین‌الملل به قدرتى کم‌نظیر تبدیل شده است لذا از دید کارشناسان سیاسى کشورهاى غربى ، دیگر نمى‌توان با یورش نظامى و جنگ سخت آن را سرنگون کرد بلکه تنها راه سرنگونى نظام جمهورى اسلامى پیگیرى مکانیسم‌هاى جنگ نرم و به کارگیرى تکنیک‌هاى عملیات روانى با استفاده از سه راهبرد دکترین مهار ، نبرد رسانه‌اى و سامان‌دهى و پشتیبانى از نافرمانى مدنى است . راه‌اندازى پروژه جنگ نرم علیه ایران در مقطع کنونى را باید ناشى از گسترش حس تنفر از امریکا در جهان دانست که به نظر سران کاخ سفید ، ایران مرکز اصلى ایجاد این تنفر و گسترش آن است . در امریکا براى مقابله با این موج ، نیروى واکنش سریع تشکیل شد تا : اولاً : در قالب پروژه دموکراتیزه کردن کشورها به خنثى‌سازى نفوذ معنوى ایران در کشورهاى اسلامى و منطقه خاورمیانه بپردازد . و ثانیاً : با القاى خطرناک بودن ایران براى امنیت همسایگان اذهان عمومى از اقدامات و نقشه‌هاى ایالات متحده منحرف شود .
تعریف جنگ نرم جنگ نرم در برابر جنگ سخت در حقیقت شامل هرگونه اقدام روانى و تبلیغات رسانه‌اى که جامعه ، گروه و یا گروههاى هدف را نشانه مى‌گیرد و بدون جنگ و درگیرى نظامى و گشوده شدن آتش ، رقیب را به انفعال یا شکست وامى‌دارد . جنگ رایانه‌اى ، اینترنتى ، براندازى نرم ، راه‌اندازى شبکه‌هاى رادیویى و تلویزیونى و شبکه‌سازى از مصادیق جنگ نرم هستند . ( به نقل از سایت تبیان ) رهبر فرزانه انقلاب مفهومى به نام جنگ نرم را مورد توجه قرار دادند و از ضرورت نقش آفرینى دانشجویان به عنوان افسران و اساتید به عنوان فرماندهان مقابله با جنگ نرم سخن گفتند . جنگ نرم استراتژى مقابله با جمهورى اسلامى ایران پدیده جنگ نرم که هم‌اکنون به عنوان پروژه‌اى عظیم علیه جمهورى اسلامى ایران در حال تدوین است در شاخص‌هایى ماننده ایجاد نابسامانى اقتصادى ، شکل دادن به نارضایتى در جامعه ، تأسیس سازمان‌هاى غیردولتى در حجم گسترده ، جنگ رسانه‌اى ، عملیات روانى براى ناکارامد جلوه دادن دستگاه ادارى و اجرایى دولت ، تضعیف حاکمیت ایران از طریق روش‌هاى مدنى و ایجاد ناتوى فرهنگى متبلور مى‌شود . در برایند جنگ نرم ، عوامل براندازى یا از زمینه‌هاى موجود در جامعه براى پیشبرد اهداف خود بهره مى‌برند یا به طور مجازى سعى در ایجاد نارضایتى در نزد افکارعمومى و سپس بهره‌بردارى از آن دارند . استفاده از مشکلات اقتصادى ، تنوع کثرت قومى ایران ، ایجاد و دامن زدن به نافرمانى مدنى در تشکل‌هاى دانشجویى و نهادهاى غیردولتى و صنفى ، تلاش در نزدیکى به مردم تحت پوشش حمایت از حقوق بشر و دمکراسى در ایران ، ایجاد شبکه‌هاى متعدد رادیو تلویزیونى فارسى زبان حمایت از اپوزیسیون ( سفر فعالان جوان خارجى از کشورهاى متحد با امریکا به ایران تحت عناوین جهانگرد که در صورت نیاز ، به جنبش‌هاى مدنى و نافرمانى‌ها بپیوندند ) ، تسهیل فعالیت ان . جى . اُ امریکایى در ایران ، دعوت فعالان جوان ایرانى به خارج براى شرکت در سمینارهاى کوچک ( این افراد باید از سوى مقامات امریکایى انتخاب شوند نه نهادهاى ایرانى ) ، استفاده از سفارتخانه‌هاى کشورهاى دیگر و به طور کلى تضعیف ستون‌هاى حمایتى حکومت ایران از جمله راهکارهاى اجراى این استراتژى به شمار مى‌آیند .
شاخصه هاى ناتوى فرهنگى از نظرگاه رهبرى انقلاب رهبر انقلاب در سفر به استان سمنان در تحلیلى جامع ، شاخصه هاى ناتوى فرهنگى را به صورت ذیل بیان فرمودند : 1 : ایجاد اختلاف وتفرقه در میان ملت ایران وجهان اسلام 2 : جلوگیرى از الگو شدن ایران در جهان اسلام ومنطقه 3 : مرعوب ومنکوب کردن مسئولین ومقامات تصمیم گیرنده 4 : دامن زدن به مسائل وحساسیت هاى قومى ومذهبى 5 : القاء ناکارآمدى نظام ایشان در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههاى این استان در این رابطه فرموده‌اند : در مقابل پیمان ناتو که آمریکاییها در اروپا به عنوان مقابله با شوروى سابق یک مجموعه مقتدر نظامى به وجود آوردند ( اما براى سرکوب هر صداى معارض با خودشان در منطقه خاورمیانه و آسیا و غیره از آن استفاده مى کردند ) حالا یک ناتوى فرهنگى هم به وجود آْورده اند . این ، بسیار چیز خطرناکى است . البته حالا هم نیست سالهاست که این اتفاق افتاده است . راههاى تحقق بخشى جنگ نرم امریکا و جریان صهیونیسم بین‌الملل براى عملیاتى ساختن جنگ نرم در قالب ناتوى فرهنگى علیه جمهورى اسلامى ایران طى سال‌هاى گذشته و همچنین براى سال‌هاى آینده راهبردها و شیوه‌هاى زیر را طراحى کرده‌اند : 1 : پیگیرى پرونده هسته‌اى ایران و القاى غیرصلح‌آمیز بودن این فناورى وتبلیغ اینکه ایرانى‌ها تلاش دارند بمب اتم بسازند که نه تنها براى امنیت و ثبات منطقه و جهان خطرناک است بلکه موجب تقویت جبهه تروریست‌ها و جریان بنیادگرایى افراطى در جهان خواهد شد . 2 : سرمایه‌گذارى در رسانه‌هاى دیدارى و شنیدارى ، سازمان‌هاى تبلیغاتى و خبرى و کمپانى‌هاى فیلم‌سازى براى ارائه تصویرى سیاه و خطرناک از جمهورى اسلامى ایران براى افکارعمومى جهان که آخرین نمونه آن ساخت و پخش فیلم ضدایرانى 300 بوده است . 3 : ایجاد فضاى رسانه‌اى درباره دخالت ایران در عراق ، لبنان و أ در نقش بزرگ‌ترین مدافع تروریسم که به عوامل ناامنى در این کشورها تسلیحات مى‌رساند و آنها را آموزش نظامى مى‌دهد . 4 : تقویت و ایده جنبش دمکراسى به سبک امریکایى و مستمسک قراردادن مقوله حقوق بشر ، حقوق زنان و دامن‌زدن به مطالبات صنفى و اجتماعى و همچنین سازمان‌دهى نارضایتى‌ها و نافرمانى به اصطلاح مدنى به وسیله مطبوعات خاکسترى ، احزاب و أ 5 :
راه‌اندازى سایت‌هاى اینترنتى و ارائه نرم‌افزارهاى جاسوسى به عوامل خود در داخل کشور تا ابعاد مختلف جنگ رسانه‌اى به شکل اثربخش‌تر طراحى و اجرا شود . 6 : تلاش براى تحلیل مغرضانه از اوضاع داخلى و ایجاد فضاى وحشت‌زا و موهوم از احتمال بروز جنگ . 7 : سوءاستفاده تبلیغاتى از اجراى طرح‌هایى چون طرح امنیت اجتماعى به عنوان محدودکننده آزادى و حقوق زنان و نقش آزادى‌هاى مدنى و اجتماعى . 8 : ایجاد تقابل‌هاى سیاسى بین سران ارشد نظام اسلامى و القاى اینکه جنگ قدرت در جمهورى اسلامى بین چند طیف در جریان است و در نهایت فلان طیف یا فلان گروه پیروز و یا شکست مى‌خورد . ( به نقل از سایت عملیات روانى ) مقابله با جنگ نرم یقینا نیل به اهدافى که مى توان به تعبیر رهبرى عزیز انقلاب ، براى افسران جوان ( دانشجویان ) این میدان در نظر گرفت ، بدون برنامه ریزى دقیق و مدبرانه ممکن نیست که در اینجا به برخى اشاره مى شود و به نظر مى رسد که دانشگاه ها نیز در این عرصه باید مرتبا در حال رصد کردن اوضاع فرهنگى بوده و در راستاى بهبود برخى شاخص هاى این مقوله حساس ، گام هاى بلندى بردارند . 1 : تشکیل اتاق فکر رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان طراحى نوع مبارزه را به خود دانشجویان واگذار کردند . ایشان فرمودند : « اینى که چه کار باید بکنید ، چه جورى باید عمل کنید ، چه جورى باید تبیین کنید ، اینها چیزهائى نیست که من بیایم فهرست کنم ، بگویم آقا این عمل را انجام بدهید ، این عمل را انجام ندهید اینها کارهائى است که خود شماها باید در مجامع اصلى‌تان ، فکرى‌تان ، در اتاقهاى فکرتان بنشینید ، راهکارها را پیدا کنید » لذاست که بررسى نوع مواجهه مطلوب با توجه به شرایط خاص هر دانشگاه مى بایست از جانب فعالین آن دانشگاه هر چه سریع تر صورت پذیرد . 2 : پرهیز از بسته شدن فضا رهبر انقلاب در عین اینکه بر ضرورت مقابله با جنگ نرم تاکید دارند ، درباره بحث کرسى هاى آزاد اندیشى فرموده ان « د :
نباید از اظهار نظر هیچ گاه بیمناک بود . این کرسى هاى آزاد اندیشى که ما گفتیم ، در دانشگاه ها باید تحقق پیدا کند و باید تشکیل بشود » به نظر مى بایست از فضاى تقابلى احراز کرد و محیط آکادمیک دانشگاه را حتى الامکان به دور از جنجال و هیجانات کاذب وارد موضوع بررسى مسائل روز کشور کرد . 3 : کلان نگرى در طراحى راهکارها باید در نظر گرفت که تفوق مقطعى صرف ، مد نظر نیست . مى بایست اهداف مواجهه ، هم ارز همدیگر و با نگاهى کلان نگر دیده شود . مثلا اگر صرفا مغلوب کردن حریف هدف قرار بگیرد و حفظ آرامش محیط دانشگاه لحاظ نشود ، باید پذیرفت که راه به بیراهه سپره شده است . 4 : ضرورت مخاطب شناسى به نظر ، مخاطب اصلى طرح ریزى هاى افسران مقابله با جنگ نرم ، نه سردمداران جریان مقابل که افکار عمومى دانشجویى است . افکار عمومى اى که تحت القائات غلط ممکن است قضاوت هاى نادرستى در خصوص مسائل کشور داشته باشد و این قضاوت با تبیین درست مسائل به راحتى قابل تغییر است . نباید در برنامه ریزى مخاطب را به اشتباه چند فرد خاص یا یک تشکل خاص قرار داد . آسیب هاى مقابله با جنگ نرم طبیعتا مى تواند آسیب هایى نیز متوجه طرح ریزى هاى جریانات دانشجویى براى مقابله با جنگ نرم باشد . که به برخى از این آسیب ها در سخنان رهبر انقلاب اشاره مى کنیم . 1 : احساسى عمل کردن اولین آسیبى که رهبر انقلاب برشمردند ، برخورد احساسى با موضوع است . ایشان فرمودند : « وقتى هیجانات کور ، پا وسط بگذارند ، دشمن فوراً استفاده خواهد کرد . بارها گفته‌ام ، باز هم تکرار مى‌کنم من معتقدم که جوان مملکت بایستى در همه میدانها حضور و آمادگى داشته باشد منتها با انضباط . 2 : برخورد سخت به جاى برخورد نرم در مقابله با جنگ نرم بیش از هر چیز باید قواعد مقابله را شناخت . قواعد مقابله نرم با قواعد مقابله سخت تفاوت دارد .
مختصات مبارزه هم تفاوت دارد . در مواجهه نرم لزوما دشمن در طرف مقابل دشمن نایستاده است . ممکن است یک عنصر فریب خورده در طرف مقابل باشد . بین یک عنصر فریب خورده و دشمن تفاوت وجود دارد . از حیث نوع مقابله نیز باید راهکارهاى نرم را مورد توجه قرار داد . 3 : تندروى و تشدید فضاى هیجانى و جنجالى رهبر انقلاب در عین تاکید بر ضرورت برنامه ریزى و مقابله با جنگ نرم به یک مسئله مهم اشاره کردند و آن پرهیز از تندروى است . ایشان فرمودند : « شرط دیگر این است که در قضایا افراط وجود نداشته باشد » د ) ناامیدى و نگاه بدبینانه مقام معظم رهبرى به ضرورت پرهیز از یأس و ناامیدى هم اشاره کردند و اصالت نگاه خوشبینانه را نه از روى توهم که از روى بصیرت دانستند . ایشان فرمودند : « شرط اصلى فعالیت درست شما در این جبهه‌ى جنگ نرم ، یکى‌اش نگاه خوشبینانه و امیدوارانه است . نگاهتان خوشبینانه باشد » اهداف مقابله با جنگ نرم شاید در نگاه اول ، سخن گفتن از اهداف بیهوده به نظر برسد ، اما وقتى تبلور غفلت از این مقوله در عمل مشاهده شود ، آنگاه است که اهمیت موضوع رخ نمایى مى کند . حال در اینجا بر حسب مجال به برخى از این اهداف اشاره مى شود . الف : کاهش خسارات احتمالى رهبر انقلاب در دیدارى که با دانشجویان داشتند ، فرجام طرح ریزى هاى دشمنان را شکست تلقى کردند و نقش نخبگان در این میدان را مورد توجه قرار دادند . ایشان فرمودند : « من الان به شما عرض میکنم ، اینها در نهایت شکست مى خورند اما درجه‌ى بیدارى و هوشیارى من و شما میتواند در میزان خسارت و ضررى که وارد میکنند ، تأثیر بگذارد . اگر هوشیار باشیم ، نمى توانند صدمه و ضررى بزنند . اگر غفلت کنیم ، احساساتى بشویم ، بى‌تدبیر عمل کنیم ، یا خواب بمانیم و این جور عوارض به سراغمان بیاید ، ضرر و زیان و هزینه بالا خواهد بود ولو در نهایت موفق نخواهند شد » در واقع شاید نتوان صد در صد بر طرح ریزى ها فائق آمد ، اما هر میزان تلاش در مواجهه با این طرح ریزى ها ضرورى است و در کاهش تبعات احتمالى موثر خواهد بود لذاست که نباید از کوچکترین تلاشى مضایقه کرد .
ب : جلوگیرى از متزلزل شدن کار علمى در دانشگاه ها طبیعتا درگیر و دار دعواهاى سیاسى در دانشگاه ها آنچه بیش ار همه آسیب جدى مى بیند ، برگزارى کلاس ها و برنامه هاى علمى دانشگاه است . افسران جوان باید مانع این آسیب شوند . این موضوعى است که رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار دادند : « همین جا به شما بگویم ، مواظب باشید توى این قضایاى سیاسى کوچک و حقیر نبادا دانشگاه تحت تأثیر قرار بگیرد نبادا کار علمى دانشگاه متزلزل شود نبادا آزمایشگاه‌هاى ما ، کلاسهاى ما ، مراکز تحقیقاتى ما دچار آسیب بشوند حواستان باشد . یعنى یکى از مسائل مهم در پیش روى شما ، حفظ حرکت علمى در دانشگاه‌هاست . دشمنها خیلى دوست میدارند که دانشگاه ما یک مدتى لااقل دچار تعطیلى و تشنج و اختلالهاى گوناگونى باشد این برایشان یک نقطه‌ى مطلوب است هم از لحاظ سیاسى برایشان مطلوب است ، هم از لحاظ بلندمدت چون علم شما از لحاظ بلندمدت به ضرر آنهاست لذا مطلوب این است که دنبال علم نباشید » به این ترتیب هر گونه نقش آفرینى افسران مقابله با جنگ نرم که به ایجاد تزلزل در حرکت علمى دانشگاه بیانجامد ، نقض غرض محسوب خواهد شد و این نکته مهمى است که مى بایست مدنظر قرار گیرد . ج : آرام و منطقى نگه داشتن فضاى دانشگاه ایجاد بلوا و ناآرامى در دانشگاه از اهدافى است که بانیان طراحى جنگ نرم قطعا به دنبال آن هستند . جریانات دانشجویى مى بایست مراقب باشند پازل جنگ نرم را تکمیل نکنند . تمام تلاش طراحان جنگ نرم این است که به گونه اى عمل کنند تا شرایط دانشگاه هاى کشور از کنترل خارج شود . بنابراین هر نوع نقش آفرینى افسران مقابله با جنگ نرم که فضاى دانشگاه را به سمت ناآرامى سوق دهد ، قطعا و یقینا نوعى تکمیل پازل جبهه مقابل به شمار خواهد آمد به به اصطلاح ، آب به آسیاب دشمن خواهد ریخت . برنامه هاى مراکز فرهنگى در این موضوع بدون شک جنگ نرم از ابعادگوناگون و در قالب هاى مختلفى بر ما تحمیل مى شود که ضرورت همکارى و برنامه ریزى تمام مراکز فرهنگى و علمى کشور بویژه حوزه هاى علمیه و دانشگاه ها را موجب شده است .
با توجه به آنچه مقام معظم رهبرى در دیدار با اساتید دانشگاهها فرمودند ، وزارت علوم در این راستا مسولیتى بس بزرگ داشته و مى بایست مرتبا در حال برنامه ریزى در جهت مقابله با این جنگ ناپیدا بوده تا جامعه شاهد ثمرات پیروزى در این عرصه باشد منابع : علاوه بر مقاله اى که در سایت پرسمان درج گردیده برخى از منابعى که مى تواند در راستاى تحقیقات شما مفید باشد ، عبارتند از : 1 . ارمغان دموکراسى ، صادق سلیمى بنى ، قم : معارف ، 1383 . 2 . سیاست خارجى آمریکا در آسیا ، حسین دهشیار نشر : موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللى ابرار معاصر تهران 1382 . 3 . افسانه انقلاب هاى رنگى ، الهه کولایى ، نشر : موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللى ابرار معاصر تهران 1384 . 4 . جنگ نرم ( براندازى نرم در کشورهاى معادل ) ، پدیدآورنده : موسسه فرهنگى مطالعات وتحقیقات بین المللى ابرار ، نشر : موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللى ابرار معاصر تهران . 1386 استراتژى امنیت ملى آمریکا در قرن 21 ، مجید خانلرى ، ابوالقاسم راه چمنى ، جلال دهمشگى ، بابک فرهنگى ، نشر : موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللى ابرار معاصر تهران 1383 . 5 . الگوهاى تغییر رژیم ، نگاهى به الگوى انقلاب رنگى ، پژوهشکده مطالعات راهبردى 6 . انقلاب رنگى ، چارچوب تحلیلى و امکان سنجى وقوع آن در جمهورى اسلامى ایران ، پژوهشکده مطالعات راهبردى 7 . دو هفته نامه پگاه حوزه ، شماره 199 و . 200 مقالات : . 1 تبیین نحوه وقوع انقلاب‌هاى رنگى ، انتخابات دهم ریاست جمهورى و مدیریت انقلاب رنگى در ایران ، حامد عبدوس {L= :http://www.irdc.ir/fa/content/xpsa.tluafed/ =L} 7619 . 2 کمپانى « تغییر رژیم » پیتر اکرمن و انقلاب هاى رنگى ، فرانکلین فوئر ، برگردان المیرا مرادى {L= :http://www.donyayema.info/articles_detail.php?aid513 =L} . 3 تبیین نحوه وقوع انقلاب هاى رنگى {L= :http://aftab.ae/articles/politics/plitical_history/cphp.1p_noitulover_1191074188c1 =L} 4 . شبح جنگ سرد برفراز واشنگتن و مسکو ، فریبرز درجزى ، کیهان {L= :http://www.kayhannews.ir/mth. =L} 12 / 860511 5 . عوامل شکل‌گیرى انقلاب‌هاى رنگین : با تأکید بر سه نمونه مطالعاتى گرجستان ، اوکراین و قرقیزستان / دکتر على فلاحى {L= :http://www.arnet.ir/?langfastateshowbody_newsrow_id10876 =L} 6 . ایدئولوژى و ژئوپلوتیک انقلابهاى مخملى {L= :http://www.isargaran.org/index.php?optioncom_contenttaskviewid1Itemid844 =L} 7 . جمهورى آذربایجان و انقلاب رنگین ، بهرام امیر احمدیان ، ماه نامه همشهرى دیپلماتیک - 1384 - شماره {L= 72:http://www.bashgah.net/pages-lmth. =L} 14826 8 . معادلات دگرگون ، دکتر سیدرسول موسوى {L= :http://www.hamshahrionline.ir/newspaper-arch/vijenam/diploma/mth.02egap/ =L} 840814 / 1384 9 . پیوند نظریه دولتهاى ناکام با دومینوى انقلابهاى رنگى در منطقه اور - آسیا دکتر محسن خلیلى ص 129 ، فصلنامه مطالعات بین المللى ، سال چهارم ، شماره 1 ( پیاپى 14 ) ، تابستان 1386 .
10 . موقعیت آسیاى مرکزى در سیاست خارجى آمریکا

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.