انواع تصمیم گیری ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ - ۱۰۴ بازدید

از اینکه برای مشورت، به ما اعتماد نموده اید خرسندیم و امیدواریم مطالبی که ارائه می شود در تصمیم گیری های شما مؤثر و راه گشا باشد.
حقیقت این است که تصمیم گیری نیاز به مهارت دارد. انسان ها به صورت های مختلفی تصمیم گیری می کنند، خواه این تصمیم درباره انتخاب رشته تحصیلی باشد یا اشتغال به کاری یا ازدواج و یا انجام هر عمل دیگر.

*** انواع تصمیم گیری :
۱. تصمیم گیری احساسی؛ که تصمیم براساس یک احساس خاص (عشق، خشم، کینه، حسادت و...) گرفته می شود.

از اینکه برای مشورت، به ما اعتماد نموده اید خرسندیم و امیدواریم مطالبی که ارائه می شود در تصمیم گیری های شما مؤثر و راه گشا باشد.
حقیقت این است که تصمیم گیری نیاز به مهارت دارد. انسان ها به صورت های مختلفی تصمیم گیری می کنند، خواه این تصمیم درباره انتخاب رشته تحصیلی باشد یا اشتغال به کاری یا ازدواج و یا انجام هر عمل دیگر.

*** انواع تصمیم گیری :
۱. تصمیم گیری احساسی؛ که تصمیم براساس یک احساس خاص (عشق، خشم، کینه، حسادت و...) گرفته می شود.

۲. تصمیم گیری اجتنابی؛ تصمیمی که فرد به دلیل ترس و نگرانی ای که دارد، سعی می کند تا آنجا که می تواند آن را به تعویق بیاندازد. این گونه اتخاذ تصمیم، امکان آن را به وجود می آورد که فرد، فرصت های مناسب زندگی خویش را از دست بدهد.

۳. تصمیم گیری اخلاقی؛ تصمیمی است که فرد، برای انجام آن به دلایل اخلاقی تکیه می کند؛ مثلاً ادامه دادن به یک زندگی مشترک پرتشنج و مملو از درگیری و تنش، به دلیل وجود فرزند.

۴. تصمیم گیری تکانشی؛ این نوع تصمیم گیری، بسیار سریع و بدون توجه به عاقبت کار، یا ارزیابی و توجه به موقعیت ها و شرایط صورت می گیرد؛ مثلاً فردی، فرد مقابل خود را برای کاری که در نظر دارد ترغیب به عجله می کند و قدرت تفکر در مورد یک عمل درست را از او می گیرد.

۵. تصمیم گیری مطیعانه؛ سبک تصمیم گیری مطیعانه، می تواند صدمه زیادی به موضوع تصمیم (مانند انتخاب رشته تحصیلی فرد، انتخاب شغل و یا ازدواج) وارد کند. در تصمیم گیری مطیعانه، دیگران برای یک یا دو نفر و یا موضوعی خاص، تصمیم می گیرند بدون آن که فرد یا افراد یا موضوعی که تصمیم بر روی آن اجرا می شود، نقشی دراین تصمیم گیری داشته باشند. نمونه این تصمیم گیری را می توان در ازدواج های تحمیلی که بدون توجه به خواست و علاقه دختر و پسر صورت می گیرد مشاهده کرد.

۶. تصمیم گیری عقلانی؛ سالم ترین تصمیم ها، تصمیمی است که براساس تفکر، بررسی و مطالعه، ارزیابی و تحقیق درست صورت بگیرد. تصمیم گیری عقلانی، براساس واقعیات است و معمولاً خطا و اشتباه در آن به ندرت دیده می شود.


نویسنده : گروه روانشناسی و مشاوره پرسمان

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.