اهل حق آمریکایی ۱۳۹۰/۶/۲۹

به نظر می‌رسد این گروه اکیست‌ها یا پیروان اکنکار باشند. ایشان با توجه به این که بسیاری از باورهایشان تحت لوای اکنکار زیر سوال رفته و همچنین استاد آمریکایی‌شان متهم به سرقت ادبی است و نیز با توجه به روشن شدن انحراف آنها و ممنوعیت قانونی برای فعالیت‌هایشان از بردن نام اصلی فرقه امتناع می‌کنند. آنها با توجه به اینکه واژه اکنکار از زبان سانسکریت به معنای پیروان اک یا اهل حق گرفته شده نام خود را اهل حق می‌نامند البته باید پسوند آمریکایی یا توئیچلی نیز همراه آن باشد تا از دیگر فرقه‌ها بازشناخته شوند.
به نظر می‌رسد این گروه اکیست‌ها یا پیروان اکنکار باشند. ایشان با توجه به این که بسیاری از باورهایشان تحت لوای اکنکار زیر سوال رفته و همچنین استاد آمریکایی‌شان متهم به سرقت ادبی است و نیز با توجه به روشن شدن انحراف آنها و ممنوعیت قانونی برای فعالیت‌هایشان از بردن نام اصلی فرقه امتناع می‌کنند. آنها با توجه به اینکه واژه اکنکار از زبان سانسکریت به معنای پیروان اک یا اهل حق گرفته شده نام خود را اهل حق می‌نامند البته باید پسوند آمریکایی یا توئیچلی نیز همراه آن باشد تا از دیگر فرقه‌ها بازشناخته شوند. دیسکورس‌ها نیز جزوه‌های محرمانه‌ای است که استاد آمریکایی اکنکار برای تازه واردها ارسال می‌کند و نباید دیگران از آن با خبر شوند.

نوشته شده توسط عبدالحسین مشکانی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.