اهل سنت و اصول دین ۱۳۹۰/۰۹/۰۸ - ۱۸۳۹۶ بازدید

اصول دین اهل سنت چه مواری را شامل می شود؟

اصول دین عبارتست از شالوده‌ها و زیرسازها و مبانی باورهای دینی بگونه‌ای که پذیرش آن شرط مسلمانی و عدم اعتقاد بدان موجب خروج از گستره دینداری و مسلمانی خواهد بود. نظیر اعتقاد به پدید آورنده با شعور هستی و اعتقاد به بازگشت همگان بسوی او. اهل سنت بر این اعتقاد است که اصول دین اسلام بر سه اصل استوار است (توحید و نبوت و معاد)

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.