اهورامزدا ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ - ۳۳۹۹۶ بازدید

اهورامزدا از پیامبران الهی مورد تأیید اسلام است؟

اگر به تاریخ ادیان مراجعه نمائید یکی از ادیانی که نام می برند دین زرتشت می باشد، زرتشت خود را به عنوان یک پیامبرکه از جانب اهورامزدا مبعوث شده است ،معرفی کرده است . زرتشت پیامبری است موحد و یگانه پرست وی از میان خدایان متعدد آریاییان قدیم یکی را برگزید و آنرا خدای سرور و برتر معرفی نمود و دیگر خدایان را دوی نامید و بر روی همه خدایان خط بطلان کشید . البته واژه اهورا مزدا واژه ای نبود که خود زرتشت آن را ساخته باشد بلکه این واژه برای آریاییها آشنا بود . همچنان که کلمه« الله» برای عرب ها آشنا بود . اتفاقاً صفاتی هم که در گاتا برای اهورا مزدا آمده است کما بیش همان صفاتی است که در قرآن برای« الله» ذکر شده است . اهورا مزدا خدایی است حکیم و برتر و بهتر خالق همه موجودات عالم ، دانا و توانا و قادر متعال داننده اسرار نهانی و بالاخره خداوندی است که بی مثل و مانند و مهربان است . اهورا مزدا خدای مطلق و خیر محض است و بی مثل و مانند . که خود زرتشت مبلغ دین توحیدی و یگانه پرستی بوده است اما این عقیده بعد از زرتشت تغییرات و انحرافاتی کرد چنانچه اشاره شد زرتشت جز خدای اهورا مزدا دیگر خدایان مورد پرستش ایرانیان قدیم را باطل شمرد، و تنها همان خدای اهورامزدا را خدای برتر و خدای خالق همه موجودات معرفی نمود لیکن بعدها انگره مینویا اهریمن در مقابل اهورامزدا به عنوان خدای خالق (خالق موجودات زشت ) و خدای ظلمت خودنمایی کرد . گر چه خود زرتشت در بخش گاتا در اوستا چنین می گوید که دو نیروی همزاد یا دو اندیشه نیک وبد در جهان وجود دارند . اما گفته وی اولاً جنبه فلسفی دارد نه عملی و خلاقیت، ثانیاً در آنجا اهریمن در مقابل اهورا مزدا خدای خالق نیست و اصولاً جنبه الهی و خدایی ندارد . بعد ها نه تنها دین زرتشت بلکه دیگر ادیان ایرانی هم مثل آیین مزدک و مانی بر محور ثنویت یا دو گانه پرستی قرار گرفتند . گذشته از ثنویت و دوگانه پرستی از اواسط دوران هخامنشی به بعد یک نوع ثلثیت یا سه گانه پرستی نیز در میان ایرانیان دیده می شود و آن چنین است که حتی در غالب کتیبه های متاخر این دوران نام سه خدای اهورامزدا، آناهیتا و میترا را با هم می بینیم و هر سه مورد تقدیس و ستایش قرار گرفته اند . گذشته از ثنویت و ثلثیت گاهی نیز خدایان دیگری که زرتشت آنها را جزء دیوان یا خدایان باطل اعلام کرد ... خلاصه سخن اینکه سوال کنند محترم : اهورا مزدا خدای زرتشت پیامبر بوده است که او موحد و یگانه پرست بوده و خدایش که با واژه آریاییها آن زمان مطرح بوده اهورا مزدا بوده است . اهورا مزدا پیامبر نبوده است بلکه خدا را به این نام میخواندند مثل اینکه عرب ها خدا را بنام الله می خوانند ولی دین زرتشت بعد از پیامبر مورد تحریف و خرافات قرار گرفت و از حقیقت اصلی اش دور شد و خدای گوناگونی به صورت شرک و کفر آمیز مطرح نموده اند روشن شد که اهورا مزدا خدای زرتشتیان بوده وپیامبر نبوده است. منبع: آشنایی با تاریخ ادیان، ص 89 به بعد، دکتر غلامعلی آریا.
به نقل از اداره پاسخگویی آستان قدس رضوی

نظرات

میهمان
یعنی خدایی که ما می پرستیم می پرستیدن و فقط بهش نمی گفتن «الله» بلکه فقط اسمش فرق داشته. درسته؟
پرسمان
سلام علیکم، واژه ی خدا و معادلهای متعدد آن در زبانهای گوناگون، لفظی تک معنایی نبوده در هر فرهنگ و دین و مذهب و مکتبی معنایی خاصّ دارد. برای مثال خدای مدّ نظر مسیحیان، یک اَبَر انسان و یک پدر آسمانی است که در ضمن، نقش خالقیّت و ربوبیّت نیز دارد؛ و می تواند به صورت بشر در آمده فدای گناهان امّت شود؛ یا خدای مطرح در کتاب مقدّس تحریف شده یهودیان، خدایی است که گاه ناتوان و جاهل نیز هست؛ و برخی اوقات از کار خود اظهار پشیمانی هم می کند؛ یا خدای واحد زرتشتیان قادر به خلقت مستقیم موجودات نیست لذا دو منشاء خلقت آفریده است تا آنها موجودات خیر و شرّ عالم را پدید آورند ؛ یا خدای مورد نظر علمای اشعری مذهب، خدایی است که اوصافش عین ذاتش نبوده در اتّصاف به عالمیّت و قادریّت و امثال آنها محتاج به علم و قدرت و امثال اینهاست که خارج از ذات خدا بوده ازلی هستند. و ...
بسیاری از منکرین خدا نیز در حقیقت خدایی خود ساخته را در ذهن خود تصوّر نموده، آن را مورد انکار قرار می دهد؛ و به زعم باطل خویش چنین می پندارند که وجود خدا قابل اثبات نیست؛ یا حتّی دلائلی بر عدم وجودش موجود می باشد.
میهمان
باید به عرض برسانم که هیچ خدای برخق جز الله متعال وجود ندارد و نخواهد داشت ..همه انسانها این موصوح را میدانند و درک هم کردند اما نمیدونم چرا قبول نمیکنند که فقط یک خدا وجود دارد که همیشه و همه جا حاضر است و او هم الله متعال است .
و پیمابرانی هم که او تالی فرستاده همه شون برحق هستند و آخرین پیامبر نیز محمد مصطفی (ص) میباشد . و کاهنان،پندیت ها ،راهبان و کشیش ها همه میدونند که فقط یک خدا است که الله متعال است اما بنظر من اونها از ترس اینکه جا و مقام خود را از دست بدهند چیزی به پیروان سان نمیگویند که حقیقت چیست ،
و در تمامی کتاب های. بگر ادیان به مراتب یاد شده در باره خداوند یکتا و بی همتا ،و هرآنکس که اون کتاب ها رو نوشته روشن کرده که فقط یه خدا وجود داره که او هم خداوند یگانه است ،اما بار هم همه خودشونو به گمراهی زده اند و چشم پوشی میکنند ،چه بد .. و در تمامی این کتاب ها در باره پیامبر بر حق و آخر که محمد مصطفی (ص) یاد شده و توضیح داده شده است به نام های مختلف اما باز هم رهبران این ادیان نمیخواهند پیروانشان حقیقت رو بدونند چون نمیخواهند این حیش و نوش شان از بین بره و محبوبویت شون رو از دست بدهند. تشکر .
میهمان
خیلی بد بود ماکه آخر نفهمیدیم یعنی چی👹👹

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید