اکنکار معجونی از سایر عرفان‌ها ۱۳۹۰/۶/۶

پال توئیچل با شناخت عرفان‌ها و گروه‌های متفاوت عرفانی از راه تجربه و نیز مطالعه به تأسیس این شبه آیین پرداخت. آنگونه که از کتاب‌ها و ادعاهای اکنکار پیداست، این شبه آیین معجون کاملی از تمامی فرق، ادیان، گروه‌ها و جنبش‌های معنوی است. شاید کمتر مسلکی باشد که اکنکار گوشه‌ای از آن را به عاریت نبرده باشد. نظام عقیدتی این شبه آیین براساس گرته‌برداری‌های فراوان آنچنان پیچیده است که حتی بنیانگذارش را دچار سردرگمی نموده است.
این شبه آیین معجون وار با تمامی دیگر عرفان‌ها درآمیختگی شدیدی دارد. با وجود ادعای استقلالی که اکیست‌ها و پیامبران آنان مطرح می‌کنند، اکنکار را نمی‌توان مستقل دانست.
پال توئیچل با شناخت عرفان‌ها و گروه‌های متفاوت عرفانی از راه تجربه و نیز مطالعه به تأسیس این شبه آیین پرداخت. آنگونه که از کتاب‌ها و ادعاهای اکنکار پیداست، این شبه آیین معجون کاملی از تمامی فرق، ادیان، گروه‌ها و جنبش‌های معنوی است. شاید کمتر مسلکی باشد که اکنکار گوشه‌ای از آن را به عاریت نبرده باشد. نظام عقیدتی این شبه آیین براساس گرته‌برداری‌های فراوان آنچنان پیچیده است که حتی بنیانگذارش را دچار سردرگمی نموده است.
این شبه آیین معجون وار با تمامی دیگر عرفان‌ها درآمیختگی شدیدی دارد. با وجود ادعای استقلالی که اکیست‌ها و پیامبران آنان مطرح می‌کنند، اکنکار را نمی‌توان مستقل دانست.
این مهم را یکی از بزرگترین و مشهورترین اکیست‌ها که مترجم اصلی کتاب‌های پال توئیچل است اشاره کرده است. هوشنگ اهرپور در ترجمه کتاب کلید جهان‌های اسرار در قسمت پاورقی توضیح داده است که اکنکار از آیین بودا و لاما سر برمی آورد. این مهم را می توان در شخصیتی موعود و منجی این شبه آیین نیز جستجو کرد. به نظر اکیست‌ها «ربازار تارز» شخصیتی است که به هنگام سختی‌ها به کمک پیامبران اکنکار و اکیستها می آید و خود پال اعتراف می کند که ربازار یک لاما ست. لذا این شبه آیین، التقاطی ناهمگون از بسیاری از این گونه جنبش‌ها و نیز ادیان می باشد.

نوشته شده توسط: عبدالحسین مشکانی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.