اگر حضرت شیطان را بکشند پس خیر و شر وجود ندارد و همه بهشتی می شوند چطور ؟ ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ - ۷۲۰ بازدید


پاسخ: اجر و پاداش انسانهایی که در دوران قبل از ظهور زندگی میکنند و دین خود را نگه داشتهاند و تسلیم وسوسههای شیطان نشدهاند، از مردمانی که در دوران ظهور زندگی خواهند کرد و تحت حاکمیت عدل الهی روزگار سپری میکنند، بیشتر و بالاتر است. در روایتی از امام صادق(ع) نقل شده است که عبادت به همراه خوف و در دولت باطل، مانند عبادت در حالت امن و دولت حق نیست. بدانید که هر یک از شما که نماز فریضه را فرادا و پنهان از دشمن و در وقت بخواند(وقتی که علنی و با جماعت امکان ندارد) خدا، برای او ثواب بیست و پنج نماز واجب بنویسد و کسی که نماز مستحبی را در وقتاش به درستی بخواند، خداوند برای او ثواب ده نماز مستحبی بنویسد و فردی که کار نیک و حسنهای انجام دهد خداوند ثواب بیست عمل حسنه برای او بنویسد و هر کس نیکوتر انجام دهد، خداوند ثواب را مضاعف میکند. سپس حضرت در علت این پاداش میگوید: "شما، صابر همراه با امام و منتظر دولت حق هستید، بر امام و بر جانهای خود از شر حاکمان ظلم در هراسید، حق شما در دست ظالمان است و شما را از آن منع میکنند، و شما را در تنگی و طلب معاش قرار دادهاند، در حالی که بر دین و عبادت و اطاعت از امام و ترس از دشمن خود صابر هستید. از این رو خداوند اعمال شما را چند برابر میکند. پس بر شما گوارا باد". سپس حضرت در پایان حدیث میفرمایند: "به خدا سوگند! هر یک از شما به این حال بمیرد، نزد خداوند افضل است از بسیاری که در بدر و احد حضور داشتند".(بحار، ج52، ص127 ح20).
و در روایات متعدد انسان منتظر مانند فردی شمرده شده است که در رکاب پیامبر به شهادت رسیده است.(بحار ج52، ص126، ح19)
به علاوه هر چند طبق این روایت، شیطان کشته میشود و مردم در زمان ظهور از شر وسوسهها و فریبهای او در امان خواهند ماند، ولی باز هم انسان دارای حق انتخاب و اختیار است، پس باز هم امکان خطا و اشتباه برای او هست. به عبارت دیگر، نفس درونی و وسوسههای او، آدمی را رها نمیکند.
همچنین چون دنیا محل ابتلا و امتحان است و مردم دوران ظهور نیز امتحان میشوند، امتحان آنان در مقطعی دیگر و به صورت دیگر و شاید مشکلتر انجام شود. به عنوام مثال، دانش آموزی که در مقطع دبستان امتحان میدهد، در حد و اندازه علمی و توان فکری از او آزمون گرفته میشود و وقتی به مقطع راهنمایی و دبیرستان وارد میشود، با توجه به رشد علمی و فکری امتحان سختتری را باید پشت سر بگذارد.
همین فرد، وقتی وارد دانشگاه شد، باز باید امتحان بدهد و حتی ممکن است امتحان او به جای ده سؤال، فقط یک سؤال باشد و به او اجازه استفاده از کتب نیز داده شود، ولی روشن است که امتحان او، بسیار سخت تر است و بخشش و ارفاق استاد نسبت به او کمتر میشود. اگر دانش آموز ابتدایی بشنود در دانشگاه چنین امتحانی میگیرند، آن را شاید نوعی ظلم بداند و بگوید: "چگونه است من که مقدار علم کمتری دارم باید سؤالات بیشتری را آن هم به صورت حفظی پاسخ دهم، ولی دانشجو هم سؤالات کمتری دارد و هم حق استفاده از کتاب برای او است". ولی فردی که به همه دورههای تحصیلی اشراف دارد، در مییابد که کلام این دانش آموز صحیح نیست.
دروان ظهور نیز چنین است. هر چند امتیازاتی بی نظیر و بی بدیل دارد، ولی امتحانات خاص خود را نیز دارد. قرآن کریم در مورد زنان پیامبر میگوید: ای همسران پیامبر! هر کدام از شما گناه آشکاری مرتکب شد، عذاب او دو چندان است(احزاب/30) یعنی انتساب شما به پیامبر به شما ویژگی و امتیازی داده است که اگر تقوا پیشه کنید، مانند دیگر زنان نیستید(بلکه ممتازتر هستید) و اگر خطایی مرتکب شوید نیز از دیگران بیشتر در عذاب هستید".(احزاب/30-32)
با توجه به دو نکته فوق، روشن میشود که خداوند در همه حال نسبت به بندگان عدالت را مراعات میکند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.