ایمان اهل کتاب ۱۳۹۰/۵/۱۷ - ۱۵۶ بازدید

مسیحیان مشرکند؛چون به سه گانه بودن خدا(تثلیث)معتقدند.آنها معتقدند:عیسی مسیح همان خداست که با صورت بشری بر زمین آمد تا فدای گناهان مردم شود.چون به اعتقاد آنها همه مردم به خاطر کاری که آدم و حوّا در بهشت کردند، ذاتاً گناهکار بودند.و این گناه به قدری بزرگ است که تنها با قربانی شدن خود خدا قابل برطرف شدن بود.نیز معتقدند که عیسی بعد از مردن از قبر برآمد،و بعد مدّتی به صورت روح القدس بر حواریون ظاهر گشت و انجیلها را به آنها الهام نمود. لذا از نظر آنها خدا سه صورت دارد، خدای پدر، خدای پسر و روح القدس.برای مطالعه بیشتر:ر.ک:آشنایی با ادیان بزرگ،حسین توفیقی

مسیحیان مشرکند؛چون به سه گانه بودن خدا(تثلیث)معتقدند.آنها معتقدند:عیسی مسیح همان خداست که با صورت بشری بر زمین آمد تا فدای گناهان مردم شود.چون به اعتقاد آنها همه مردم به خاطر کاری که آدم و حوّا در بهشت کردند، ذاتاً گناهکار بودند.و این گناه به قدری بزرگ است که تنها با قربانی شدن خود خدا قابل برطرف شدن بود.نیز معتقدند که عیسی بعد از مردن از قبر برآمد،و بعد مدّتی به صورت روح القدس بر حواریون ظاهر گشت و انجیلها را به آنها الهام نمود. لذا از نظر آنها خدا سه صورت دارد، خدای پدر، خدای پسر و روح القدس.برای مطالعه بیشتر:ر.ک:آشنایی با ادیان بزرگ،حسین توفیقی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.