باشگاه پژوهشگران دانشجو ۱۳۹۱/۹/۵

یکی از پایه های اساسی رشد و توسعه هر جامعه انسانی علم و دانش است. دانش اندوزی و به کارگیری آن برای ایجاد تحول در نظام زیستی ضمن آنکه مسیر حیات فردی و اجتماعی را مشخص می نماید، راه های دستیابی به تعالی را نیز برای شکوفایی استعدادها و توانمندی های مختلف فراهم می سازد.
یکی از پایه های اساسی رشد و توسعه هر جامعه انسانی علم و دانش است. دانش اندوزی و به کارگیری آن برای ایجاد تحول در نظام زیستی ضمن آنکه مسیر حیات فردی و اجتماعی را مشخص می نماید، راه های دستیابی به تعالی را نیز برای شکوفایی استعدادها و توانمندی های مختلف فراهم می سازد.
تربیت و توانمند سازی نیروی انسانی به علم ، آگاهی و فناوری و هدایت آن محرک اساسی توسعه یافتگی ، شاخص مبنایی تحولات اجتماعی و عامل موفقیت و اقتدار جوامع به شمار رفته و می رود، بدین جهت که توسعه یافتگی با تکیه بر نیروها و علم بومی، استقلال و آن نیز بی شک اقتدار و عزت را به ارمغان می آورد و از این رو است که بنا بر فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی اهمیت کار علمی درجه یک است و اگر ما برای کشور عزت، آبرو، رفاه و اقتدار جهانی بخواهیم باید از طریق علم وارد شویم.
تأکید رهبر فرزانه انقلاب بر قطع وابستگی کشور به فرآورده های وارداتی غرب و حذف علوم ترجمه ای و پیگیری منویات ایشان توسط دانشگاهها ، مراکز علمی و پژوهشی کشور موجب آغاز نهضت عظیم علمی در کشور در قالب "جنبش نرم افزاری" خواهد شد.
امروز که به یمن استقرار و استقلال جمهوری اسلامی ایران و نیز بدلیل آینده پژوهشی و عاقبت اندیشی رجال سیاسی کشور شاهد ترسیم و اجرای سند چشم انداز بیست ساله کشور بر مبنای "دانایی محوری" هستیم، بیش از پیش نیازمند پافشاری بر نقش مؤثر و برجسته نخبگان و پژوهشگران و سازماندهی پتانسیل های موجود می باشیم؛ زیرا هدایت و حمایت از آنان برای فراهم ساختن زیر ساخت های علمی در تحقق اهداف سند چشم انداز و نیل به توسعه ای چند بُعدی و پایدار از ضروریات جدی این امر محسوب می شود.
از این رو دانشگاه به عنوان پیش قراول عرصه تولید علم باید بتواند بنیانگذار "نو آوری و نو اندیشی علمی" در مسیر تحقق اهداف بلند مدت و استراتژیک کشور باشد و بنابر تأکید رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی "دانشگاه باید بتواند ، یک جنبش نرم افزاری همه جانبه و عمیق در اختیار این کشور و این ملت بگذارد تا آن کسانی که اهل کار و تلاش هستند، با پیشنهادها و نو آوری های علمی خود بتوانند بنای حقیقی یک جامعه آباد ، مبتنی بر تفکرات و ارزش های اسلامی و عدل محور را بالا ببرند."
این رهنمود صریح و روشن باید با سازماندهی ومنسجم ساختن تمامی فعالیت های علمی و پژوهشی دانشجویان ، به عنوان نو اندیشان و آینده سازان کشور پذیرای گام های نخستین علمی و پژوهشی آنان بوده و زمینه بروز خلاقیت و گشایش عرصه تحقیق و تتبع را فراهم آورد و مسئولیت ایجابی این مسئله را به عنوان یک نهاد متولی بر عهده گرفت. بر این اساس معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها " باشگاه پژوهشگران دانشجو" را برای محقق ساختن این هدف بنیادین تأسیس کرده است.
بی هیچ تردیدی جایگاه پژوهشگران دانشجو برای تحقق "نهضت تولید علم" و همچنین "جنبش نرم افزاری"، مهم و حساس است چه در حال حاضر به عنوان پویندگان راه دانش و چه در آینده بعنوان استاد و پژوهشگر؛ برای دستیابی به این جایگاه می بایست این نیروی تأثیر گذار در تحولات علمی کشور را در مجموعه "شبکه علمی کشور" سازماندهی کرده و با برنامه ریزی نظام مند ،آنان را برای تحقق ایرانی توسعه یافته و الهام بخش آماده ساخت. امید است با اتکا به خودباوری و اعتماد به نفس دانشجوی ایرانی شاهد پیشرفت علمی، توسعه اقتصادی و اقتدار جهانی برای میهن اسلامیمان باشیم.

اهداف
۱) شناسایی دانشجویان پژوهشگر جهت تأسیس بانک اطلاعات پژوهشگران دانشجو
۲) سازماندهی پژوهشگران دانشجو در قالب گروههای تخصصی
۳) حمایت و هدایت دانشجویان پژوهشگر

وظایف، کارکردها و مأموریت
۱- « باشگاه پژوهشگران دانشجو» در حکم ستاد هماهنگی، برنامه‌ریزی و هدایت پژوهشگران دانشجو عمل خواهد کرد. (هماهنگی بین جزیره‌های منقطع از هم دانشجویان در دانشگاههای مختلف)
۲- هدایت و تعیین خط مشی گروههای پژوهشی دانشجویی
۳- حمایت مادی و معنوی از گروههای پژوهشی دانشجویی
۴- ثبت گروههای پژوهشی دانشجویی تحت نظر خود به عنوان NGOهای علمی و اخذ تسهیلات لازم از مراجع ذی‌ربط بر عهده این باشگاه است.
۵- ایجاد کارگاههای آموزشی ـ پژوهشی در راستای اهداف باشگاه و حوزه‌های مربوط با گروههای پژوهشی
۶- برگزاری همایشها و سمینارهای پژوهشی ـ دانشجویی
۷- ایجاد زمینه برای تشکیل کارگروه های پژوهشی و نیز هدایت آنها به سمت پژوهشهای کاربردی و آماده سازی پژوهشگران جهت محیط های کاری در آینده
۸- کمک به انعکاس و انتشار فعالیتهای گروههای پژوهشی باشگاه در قالب مقالات، کتاب، سایت اینترنتی و ....
۹- تأسیس سایت اینترنتی باشگاه و ارائه به روز و منظم و مستمر فعالیتهای پژوهشی باشگاه
۱۰- مرتبط سازی گروههای پژوهشی باشگاه با نهادها و مراکزتحقیقاتی مرتبط و درگیرسازی پژوهشی گروهها و ایجاد همکاری میان آنها و مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.