بخشیدن همه مهریه قبل از دخول ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ - ۹۴۳ بازدید

خانمی بعد از عقد نکاح مهریه اش را به شوهر می بخشد چنانچه بعد از آن و قبل از رابطه زناشویی طلاق حاصل شود توسط مرد، آیا خانم باید نصف مهریه را به شوهر ببخشد؟

بعد از عقد زن می تواند همه مهریه را از شوهر طلب کند ،ولی اگر در این حالت طلاقی صورت پذیرد ، زن موظف است نیمی از مهریه را به شوهرش برگرداند. در صورتی هم که همه مهریه خود را قبل از نزدیکی باهمسر ، به شوهر بخشیده باشد ، از آنجا که فقط مالک نیمی از مهریه است بایستی نصف دیگر مهریه را به شوهرش برگرداند.توجه به استفتاء ذیل ضرورت دارد:سؤال:
زوجه ای پیش از انجام دخول، مطلقه به طلاق خلع شده است و تمام مهریه بذل گردیده است. آیا همسرش حق مطالبه نصف مهریه را دارد؟ اگر بذل نسبت به مقداری از مهریه باشد که زوجه مستحق آن باشد حکم آن چیست؟
جواب:
آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره): چنانچه همه ء مهریه ء عندالعقد را بذل کرده باید نصف مهریه را زوجه به زوج بپردازد و اگرمهریه ء مستقره را بذل کرده چیزی لازم نیست بپردازد ودرصورت شک باید مصالحه شود ودربذل بعض هم بالنسبة ملاحظه می شود، مثلاً نصف بعض را باید بپردازد والله العالم.۲۴/۰۹/۱۳۸۱
آیت الله العظمی سید علی سیستانی: همسرش حق مطالبه نصف مهر را دارد مگر ظاهر بذل وی این باشد که هر مقدار از مهر در ذمه شوهر مستقر شده است و او می تواند او را مطالبه کند بذل می کند که بعد از طلاق نه چیزی ازاو بگیرد و نه چیزی به او بدهد.۵ محرم‌ ۱۴۲۴ه.ق.
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی: در فرض سؤال بر فرض مطلقه شد اگر مقدار مورد استحقاق را بخشیده باشد زوج حق مطالبه چیزی ندارد و اگر تمام مهرالمسمی را بخشیده شوهرمی تواند نصف مهر را مطالبه کند مگراین که ازقرائن ولو به انصراف فهمیده شود که منظور زوجه در این بخشش مطالبه نکردن مهریه بوده نه این که علاوه بر آن چیزی هم به زوج بدهد واگراین جهت مورد نزاع واختلاف باشد باید با مصالحه حل شود والله العالم.۱۴/۰۹/۱۳۸۱
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: احتیاط واجب آن است که شوهر چیزی نگیرد.۱۸/۰۹/۱۳۸۱
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی : اگر تمام مهریه را بذل کرده باشد باید نصف مهریه را نیزعلاوه بر آن به زوج بدهد واگر نصف مهریه را بذل کرده باشد دیگر چیزی به زوج بدهکار نیست.۲۹/۱۰/۱۳۸۱
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی: بلی، می تواند مطالبه نصف مهر را نماید.۲۹/۱۰/۱۳۸۱

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.