بدعت عثمان-کامل خواندن نماز شکسته ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ - ۲۵۲۷ بازدید

مخالفین به عثمان اعتراض کردند که چرا نماز دورکعتی را در ایام حج چهاررکعتی می خوانی؟ آیا عثمان با نظر شخصی نماز را چهاررکعتی خوانده بود. پیامبر تمامی امور دینی را با توجه به وحی و قرآن انجام می نمودند عثمان از روی چه چیزی انجام داده بود؟

یکی از بدعتهایی که عثمان در طول خلافتش انجام داد و بدین وسیله با کتاب خدا و روایات پیامبر و حتی سیره خلفای قبل خود مخالفت کرد همین قضیه چهار رکعتی خواندن نماز در سفر است.
توضیح بیشتر:
آیه 101 از سوره نساء ، دلالت دارد که در زمان خوف مسافر، باید نماز چهار رکعتى را دو رکعت بخواند. روایات فراوانی نیز به صورت متواتر در کتب شیعه و سنی نقل شده اند که همگی بیان می کنند مطلقاً باید چهار رکعتیها را در مسافرت ، دو رکعت خواند. اجماع امت اسلام نیز چنین است و جز عثمان و عایشه که به تواتر رسیده است که نماز چهار رکعتى را در سفر تمام مى خواندند! مخالفى پیدا نشده است.( صحیح البخاری ج 2 / 154، صحیح مسلم ج 2 / 260 وفى طبع العامرة ج 2 / 146، مسند أحمد ج 2 / 148 ط 1، سنن البیهقى ج 3 / 126، الموطأ ج 1 / 282 سنن النسائی ج 3 / 120. الغدیر ج 8 / 98 (
این نخستین موضوعى بود که مردم به عثمان اعتراض کردند، و مورخان آن را از حوادث سال 29 هجرى شمرده اند. (کامل ابن الاثیر ج 3 / 49 و تاریخ الطبری ج 3 / 322 , الغدیر ج 8 / 101، الکامل فی التاریخ ج 3 / 51.) و روایات بسیارى هم بر آن دلالت دارد.
از جمله بخارى و مسلم در صحیح خود از عبداللّه عمر روایت مى کنند که پیغمبر - صلّى اللّه علیه وآله - در منى دو رکعت خواند. ابوبکر و عمر هم دو رکعت خواندند، عثمان نیز در اوایل خلافتش ، دو رکعت مى خواند، ولى بعدها چهار رکعت خواند و دستور داد که همگان نیز چهار رکعت بخوانند!... (صحیح البخاری ج 2 / 154، مسند أحمد ج 2 / 148، صحیح مسلم ج 1 / 260 وفى طبع العامرة ج 2 / 146، سنن البیهقى ج 3 / 126، الغدیر ج 8 / 98.)
نیز بخارى ومسلم از عبدالرحمن بن یزید روایت مى کنند که گفت :عثمان بن عفّان در منى با ما نماز را چهار رکعت خواند. وقتى موضوع را به عبداللّه مسعود خبر دادند گفت : انّا للّه و انّا الیه راجعون! سپس گفت : من با پیغمبر - صلّى اللّه علیه وآله - در منى دو رکعت خواندم و با ابوبکر نیز دو رکعت خواندم و با عمر هم در منى دو رکعت خواندم . کاش ! از این چهار رکعت هم حظّى مى بردم !( صحیح البخاری ج 2 / 154، الغدیر ج 8 / 99، مسند أحمد ج 1، صحیح مسلم ج 1 / 261 وفى طبع العامرة ج 2 / 146.)
جالب اینجاست که وقتی از آنان سوال می شود به چه دلیلی عثمان و عایشه نماز شکسته را تمام می خواندند گفته می شود که آنان اجتهاد کرده اند!!. (صحیح مسلم: ج 2، ص 143.) باید به این افراد گفت آیا با اجتهاد می شود نص کتاب خدا و روایات پیامبر را زیر پا گذاشت؟
آری، خلفای غاصب نه تنها خلافت را غصب کردند بلکه دین خدا و احکامش و نصوصش را اینچنین مورد دخل و تصرف خود قرار دادند.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.