برخی منابع عرفانی ۱۳۹۲/۲/۱۵ - ۱۴ بازدید

۱. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال الدین مولوی (۱۵ جلد)، علامه محمد تقی جعفری.
۲. شرح مثنوی شریف، استاد بدیع الزمان فروزان فر (شرح ۳ دفتر از مثنوی).
۱. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال الدین مولوی (۱۵ جلد)، علامه محمد تقی جعفری.
۲. شرح مثنوی شریف، استاد بدیع الزمان فروزان فر (شرح ۳ دفتر از مثنوی).
۳. شرح مثنوی شریف، دکتر سید جعفر شهیدی( ادامه کار استاد فروزانفر و شرح سه دفتر باقی مانده مثنوی).
۴. مولوی نامه (یا: مولوی چه می گوید، ۲ جلد) علامه جلال الدین همایی.
۵. شرح مثنوی استاد موسی نثری.
۶. مولوی و جهانی بینی ها ، علامه محمد تقی جعفری.
۷. دو کتاب: سرّ نی و بحر در کوزه ای، دکتر عبدالحسین زرین کوب.
۸. فرهنگ اصطلاحات عرفانی، دکتر سید جعفر سجادی.
۹. مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف، دکتر سید ضیاء الدین سجادی.
۱۰. فلسفه عرفان؛ تحلیلی از اصول و مبانی و مسائل عرفان، دکتر سید یحیی یثربی.
۱۱. عرفان نظری، دکتر سید یحیی یثربی.
۱۲. دین عرفانی و عرفان دینی، دکتر علی شیروانی.
۱۳. عرفان اسلامی، محمد تقی جعفری.
۱۴. آسیب شناسی عرفان، عبدالرضا بارفروش.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.