بررسی یک نمونه در شبه قاره هند زبان انگلیسی چگونه در خدمت امپریالیسم فرهنگی درآمد ۱۳۹۱/۹/۲۶

در آن برهه از تاریخ، آثار هنری و ادبی شاخصی که در آسیا خلق شد، همگی به فارسی بودند. این وضعیت به منزله هشداری برای انگلیسی‌ها بود و به این نتیجه رسیدند که باید نسل جدیدی از متفکران و اندیشمندان را در شبه‌قاره خلق و تقویت کنند.
13910115000015_PhotoA.jpgدر آن برهه از تاریخ، آثار هنری و ادبی شاخصی که در آسیا خلق شد، همگی به فارسی بودند. این وضعیت به منزله هشداری برای انگلیسی‌ها بود و به این نتیجه رسیدند که باید نسل جدیدی از متفکران و اندیشمندان را در شبه‌قاره خلق و تقویت کنند.
وقتی استعمارگران بریتانیایی بالاخره توانستند در سال ۱۷۵۷ کنترل تمام شبه قاره را در دست بگیرند خیلی زود دریافتند که شرایط سختی پیش رو دارند. آنها مجبور بودند رو در روی ملتی قرار بگیرند که علی رغم تفاوتهای مذهبی و قومیتی با یکدیگر متحد بودند و استعمارگران میدانستند که باید هر طور که شده این اتحاد را در هم بشکنند و با ایجاد فضایی از حسادت از بی اعتمادی بین این ملت، خودشان را علیه یکدیگر بشورانند. هر مذهبی باید رو در روی دیگری قرار میگرفت. استعمارگران بریتانیایی میبایست رهبران قبایل را مجبور میکردند که با قبایل دیگر بجنگند. به عبارتی ایجاد تفرقه و تبعیض و درگیری داخلی راه حل نفوذ در شبه قاره هند بود.*نشانه رفتن «زبان» مردم بعنوان مهم‌ترنی عامل وحدت/ زبان فارسی زبان اصلی هندی‌هابنابراین اولین کاری که آنها انجام دادند این بود مهمترین عامل وحدت آن مردم را از آنها بگیرند: زبانی را که به آن صحبت میکردند.

پیش از شروع دوران استعمار بریتانیا، زبان رایج شبه قاره در زمان تسلط مغولها فارسی بود که توسط زمامداران افغان و صوفیهای فارس زبان وارد این منطقه شده بود. زبانهای اردو و هندو نیز برگرفته از زبان فارسی هستند و زبان بنگالی که گونه ای از زبان سانسکریت است نیز رواج داشتند. این زبانها همگی در شبه قاره هند که مردمانی با فرهنگهای گوناگون در آن سکونت داشتند، رواج داشتند. ولی زبان فارسی زبان اصلی به حساب میامد؛ فارسی زبان اصلی و رسمی بود، کتابهای درسی به فارسی نوشته میشدند و در مدارس تدریس میشد. در آن برحه از تاریخ، آثار هنری و ادبی شاخصی که در آسیا خلق شد، همگی به فارسی بودند و وجه مدرن این منطقه از جهان را شکل دادند.*رواج زبان انگلیسی راه حل انگلیسی ها برای سلطه بر هنداین وضعیت به منزله هشداری برای بریتانیاییها بود و به این نتیجه رسیدند که باید نسل جدیدی از متفکران و اندیشمندان را در شبه قاره خلق و تقویت کنند. آنها پیش بینی کردند که تنها راهی که میتواند امپریالیسم بریتانیا را در این منطقه از جهان پابرجا و ماندگار کند، رواج گسترده زبان انگلیسی است تا مردمان جنوب آسیا انگلیسی حرف بزنند، لهجه انگلیسی پیدا کنند و شیوه زندگی و طرز تفکر و رفتار انگلیسی در زندگی‌شان غالب شود. از این رو آنها مدارس و نهادهای آموزشی قبلی را از میان بردند و سیستم جدیدی را مطابق اهداف و نیازهای خود و بر پایه سیاستها و خط مشیهای امپریالیستی بریتانیا، به وجود آوردند و رواج دادند.*بومیان آمریکا نیز دقیقا به همین روش هویت خود را از دست دادندبومیان آمریکا نیز دقیقا به همین روش زبان و به تبع آن هویت خود را از دست دادند و در مقابل استعمارگران اروپایی از بین رفتند. «ابوریجیها» که ساکنان اصلی استرالیا بودند و قبایل دیگر مانند آنها نیز با همین حربه استعمارگران بریتانیایی و اروپایی، یعنی تخریب زبان مشترک، قربانی و قلع و قمع شدند.

بریتانیا در دوران استعمار شبه قاره، تمامی ثروت و منابع غنی این منطقه را به غارت برد و با شعله ور کردن آتش درگیریهای قومی و مذهبی این کشور را هرچه بیشتر استثمار کرد. در حال حاضر قریب به هفتاد سال است که استعماگران بریتانیا شبه قاره هند را ترک کرده‌اند و هندوستان به استقلال دست یافته است اما سیاستهای امپریالیستی آن همچنان در منطقه به چشم میخورد. زبان انگلیسی به منزله زبان مردم طبقه بالا و متوسط اجتماع به شمار میاید و این در حالی است که زبانهای بنگالی، اردو، هندو و باقی زبانهای بومی عقب زده شده‌اند و زبان دوم محسوب میشوند. زبان انگلیسی حالا فقط دیگر متعلق به استعمارگران بریتانیایی نیست. از آمریکا تا هندوستان تا استرالیا همه از سر تا پا انگلیسی شده‌اند.*ترویج زبان انگلیسی به بهای از دست دادن هویت ملت‌هاعده زیادی معتقدند که امروزه که روند جهانی شدن سرعت گرفته دانستن زبان انگلیسی و تکلم و نوشتن به آن امری ضروری است. در پاسخ باید خاطرنشان کرد که بله این زبان باید در مدارس و دانشگاهها تدریس شود اما نه به قیمت از دست رفتن و نابود شدن زبان اصلی و بومی یک ملت. زبان مادری همان چیزی است که هویت یک ملت را شکل میدهد و تاریخ آن را ساخته است.*حقیقتی که چینی‌ها دریافته اند/ممنوعیت استفاده از زبان انگلیسی در رسانه های چیناین حقیقت را که امپریالیسم بریتانیا همچنان در آسیا حی و حاضر است چینی‌ها کاملا درک کرده‌اند. در سال ۲۰۱۰، دولت چین استفاده از زبان انگلیسی را در رسانه‌های چین و اینترنت ممنوع کرد. دولت چین خط مشی جدید خود را چنین توضیح داد که استفاده از زبان انگلیسی و مخلوط شدن انگلیسی با زبان چینی به سرعت در حال تخریب و تحلیل بردن «اصالت» زبان چینی است و به شدت به ارزشهای فرهنگی و سنتی ملت چین حمله کرده است. در عین حال شایان توجه است که دولت چین در سال ۲۰۰۱، سن آموزش اجباری زبان انگلیسی را از ۱۱ سال به ۹ سال کاهش داد و تا به حال نیز این قانون همچنان پابرجاست و آن را تغییر نداده است چرا که تعداد دانشجویان چینی که برای تحصیل به خارج از کشور می‌روند رو به افزایش بوده است. در واقع زبان انگلیسی برای آنها یک ابراز پیشرفت و توسعه محسوب میشود تا از آن در سازمانها و بازارهای جهانی استفاده کنند.*درشبه قاره دانستن زبان انگلیسی نشانه درجه بالای اجتماعی استاما در شبه قاره این طور نیست و دانستن زبان انگلیسی نشانه درجه بالای اجتماعی است. همین که کسی بتواند در جمع انگلیسی حرف بزند هرچند دست و پا شکسته آدم محترمی به حساب میاید و وجه اجتماعی خوبی کسب میکند.

از سوی دیگر لازم به ذکر است که در جهان امروز دانستن و تسلط به زبان انگلیسی یک ابزار مهم برای پیشرفت و رشد است. تحقیقات گسترده و متعدد دانشمندان ثابت کرده که دانستن چند زبان، تواناییهای مغز را افزایش میدهد و بازده ذهنی فرد را بیشتر میکند اما نباید فراموش کرد که زبان انگلیسی نباید به عنوان ابزار دیگری در خدمت امپرالیسم فرهنگی غرب درآید تا به وسیله آن سلطه فرهنگی خود را بر کشورهای آسیایی تقویت و فرهنگ و سبک زندگی خود را بر قاره آسیا تحمیل کنند.*روزنامه‌ها و نشریات و کتابها و مجلات کودکان و نوجوانان که به زبان انگلیسی منتشر میشوند نباید سبک زندگی غربی را ترویج کنندروزنامه‌ها و نشریات و کتابها و مجلات کودکان و نوجوانان که به زبان انگلیسی منتشر میشوند نباید فقط از موسیقی و فیلم و سبک زندگی غربی پر شده باشند و فقط کسانی که به این محصولات دسترسی دارند و میتوانند از آنها استفاده کنند افرادی بامعلومات و فرهیخته در جامعه تلقی شوند و طبقات ضعیف جامعه که نمیتوانند زبان انگلیسی یاد بگیرند، ناآگاه و پایین دست انگاشته شده و مورد بیتوجهی قرار گیرند.*استعمارگران بریتانیایی از گورهای خود برخاسته‌اند و قهقهه میزنندبه جرات میتوانیم بگوییم که استعمارگران بریتانیایی از گورهای خود برخاسته‌اند و قهقهه میزنند؛ زبانهای بومی شبه قاره که زمانی بسیار مورد احترام بود و باعث رشد فرهنگی این منطقه بود حالا جای خود را به زبان انگلیسی داده که نشانه برتری و رشد طبقات بالا و متوسط جامعه است. این گروه برتر و رشد یافته تلقی میشوند و مردمان طبقات ضعیف و کم درآمد جامعه که نمیتوانند انگلیسی صحبت کنند، نادیده گرفته می‌شوند و همه اینها در اثر امپریالیسم فرهنگی حاصل شده است.
خبرگزاری فارس

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.