برنامه ی سلوک در آثار امام خمینی قدّس سرّه / ۲ ۱۳۹۱/۲/۶

فرازهایى از چهار نامه ی عرفانى : نامه ی ۲

بسم الله الرّحمن الرّحیم
از این مخلوقات میان تهى ، پوچ و هیچ ، باکى نداشته باش و چشم امیدى هرگز به آن ها مبند، که چشم داشتن به غیر او شرک است و باک از غیر او جلّ و علا، کفر.
پسرم ! تا نعمت جوانى را از دست ندادى فکر اصلاح خود باش که در پیرى همه چیز را از دست مى دهى ، یکى از مکاید شیطان که شاید بزرگ ترین آن باشد، که پدرت بدان گرفتار بوده و هست - مگر رحمت حق تعالى دستگیر او باشد - استدراج است .
فرازهایى از چهار نامه ی عرفانى : نامه ی ۲

بسم الله الرّحمن الرّحیم
از این مخلوقات میان تهى ، پوچ و هیچ ، باکى نداشته باش و چشم امیدى هرگز به آن ها مبند، که چشم داشتن به غیر او شرک است و باک از غیر او جلّ و علا، کفر.
پسرم ! تا نعمت جوانى را از دست ندادى فکر اصلاح خود باش که در پیرى همه چیز را از دست مى دهى ، یکى از مکاید شیطان که شاید بزرگ ترین آن باشد، که پدرت بدان گرفتار بوده و هست - مگر رحمت حق تعالى دستگیر او باشد - استدراج است .

در عهد نوجوانى شیطان باطن، که بزرگ ترین دشمنان اوست ، او را از فکر اصلاح خود باز مى دارد، و امید مى دهد که وقت زیاد است ، اکنون فصل برخوردارى از جوانى است، و هر آن و هر ساعت و هر روز که بر انسان مى گذرد، درجه درجه او را با وعده هاى پوچ از این فکر باز مى دارد تا ایّام جوانى را از او بگیرد، و آن گاه که جوانى رو به اتمام است ، او را به امید اصلاح در پیرى سرخوش مى کند و در ایّام پیرى نیز این وسوسه ی شیطانى از او دست نکشد، و وعده ی توبه در آخر عمر مى دهد، و در آخر عمر و شهود موت، حق تعالى را در نظر او مبغوض ترین موجود جلوه مى دهد که محبوب او که دنیاست (را) از دستش گرفته است، این حال اشخاصى است که نور فطرت در آن ها به کلّى خاموش نشده است ، و اشخاصى هستند که غرقاب دنیا آن ها را از فکر اصلاح دور نگهداشته، و غرور دنیا سر تا پاى آنان را فراگرفته است من خود چنین اشخاصى را در اهل علم اصطلاحى دیده ام و اکنون بعض آن ها در قید حیاتند و ادیان را هیچ و پوچ مى دانند.

پسرم ! توجّه کن که هیچ یک از ما نمى تواند مطمئن باشد که به این دام شیطانى نیفتد. عزیزم ! ادعیه ی ائمّه ی معصومین را بخوان و ببین که حسنات خود را سیّئات مى دانند، و خود را مستحقّ عذاب الهى مى دانند، و به جز رحمت حق به چیزى نمى اندیشند، و اهل دنیا و آخوندهاى شکم پرور این ادعیه را تأویل مى کنند، چون حق جلّ و علا را نشناخته اند .

محرم راز، سفارش نامه ی حضرت امام قدّس سرّه به جناب احمد آقا رحمه الله ، در تاریخ ۲۷ ربیع الثّانى ۱۴۰۸

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.