برگشت امور به خداوند ۱۳۹۱/۷/۲۳

خداوند اول و آخر است و موجودیت و دوام و بقای هر موجودی در هر آن و لحظه به او سبحانه است و بنا بر این هر موجودی در نظام هستی در هر آن به سوی او رجوع می کند . او خالق و مالک و مدبر همه موجودات است و وقتى او خالق و مالک و حاکم و مدبر ما است و همه جا با ما مى باشد مسلما بازگشت همه ما و همه کارها نیز به سوى او است. همه کارها و همه چیز در این عالم به فرمان و خواست او بر مى گردد و اراده او در همه چیز نفوذ دارد و همه کارها به او بازگشت مى کند .
خداوند اول و آخر است و موجودیت و دوام و بقای هر موجودی در هر آن و لحظه به او سبحانه است و بنا بر این هر موجودی در نظام هستی در هر آن به سوی او رجوع می کند . او خالق و مالک و مدبر همه موجودات است و وقتى او خالق و مالک و حاکم و مدبر ما است و همه جا با ما مى باشد مسلما بازگشت همه ما و همه کارها نیز به سوى او است. همه کارها و همه چیز در این عالم به فرمان و خواست او بر مى گردد و اراده او در همه چیز نفوذ دارد و همه کارها به او بازگشت مى کند . ما رهروان منزل عشق او هستیم که با کوله بارى از امید و نیروها از سرمنزل عدم به راه افتاده ایم، و تا به اقلیم وجود اینهمه راه آمده ایم، ما از او هستیم و به سوى او باز مى گردیم، چرا که مبدأ و منتهى او است. تعبیر به الامور به صیغه جمع نشان مى دهد که نه تنها انسانها که همه موجودات به سوى او در حرکتند حرکتى دائم و توقف ناپذیر! بنا بر این مفهوم این آیه منحصر به بازگشت انسانها در آخرت به او نیست، هر چند موضوع معاد یکى از مصادیق روشن آن محسوب مى شود. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۳۴/۲۰۰۱۹۷)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.