بطلان غسل-نشستن اعضای غسل ۱۳۸۸/۰۳/۰۹ - ۱۶۹۹ بازدید

اگر پس از غسل، شخص بفهمد جایی از بدن را نشسته، تکلیف چیست؟

آیات عظام امام، فاضل و نورى و صافی: اگر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن را نشسته، چنانچه از طرف چپ باشد، شستن همان مقدار کافى است. و اگر از طرف راست باشد باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشوید. و اگر از سر و گردن باشد باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشوید. (توضیح المسائل مراجع، م 365 و نورى، توضیح المسائل، م 366.)
آیات عظام خامنه‌ای، وحید: اگر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن را نشسته ، چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار کافیست ، و اگر از طرف راست باشد بعد از شستن آن مقدار - بنابر احتیاط واجب - طرف چپ را بشوید ، و اگر از سر و گردن باشد باید بعد از شستن آن مقدار بدن را بشوید ، و بنابر احتیاط واجب ، طرف راست را بر طرف چپ مقدم بدارد. خامنه‌ای، اجوبه، س 191؛ وحید، توضیح المسائل، م 371
آیه الله سیستانی: اگر بعد از غسل ترتیبی بفهمد مقداری از بدن را نشسته، چنانچه آن مقدار در طرف راست یا چپ باشد، شستن همان مقدار کافی است، هرچند احتیاط مستحب آن است که اگر در طرف راست باشد بعد از شستن آن مقدار، تمام طرف چپ را نیز بشو ید و اگر آن مقدار، در سر و گردن باشد، بنابر احتیاط واجب، باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره تمام بدن را بشوید. توضیح المسائل، ج1، م 405
آیه الله مکارم: کافی است همان قسمت را به نیت غسل بشوید؛ در اینصورت غسل او صحیح است. توضیح المسائل، م 380

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید