بهداشت خواب ۱۳۹۱/۴/۲۵ - ۱۶ بازدید

رعایت نکات زیر نقش بسیار مؤثرى در بهداشت خواب دارد و موجب مى شود هم راحت تر بخوابید و هم از خواب خود لذت بیشترى ببرید. علاوه بر این انرژى هایى که در اثر تلاش روزانه از دست داده اید، دوباره ترمیم کنید.
۱. هر روز در وقت معیّنى از خواب بیدار شوید، توصیه مى شود شب ها، زودتر بخوابید تا صبح ها زودتر و راحت تر از خواب بیدار شوید و چرخه خواب خود را به هم نزنید.
۲. در ساعات معیّنى غذا بخورید؛ قبل از خواب از خوردن غذاى سنگین خوددارى کنید.
۳. از خوابیدن در روز اجتناب کنید و بیشتر شب ها بخوابید؛ مگر خواب قیلوله (یعنى خواب قبل از ظهر که بسیار سفارش شده و نقش مؤثرى براى انجام کارهاى نیمه دوم روز دارد).
رعایت نکات زیر نقش بسیار مؤثرى در بهداشت خواب دارد و موجب مى شود هم راحت تر بخوابید و هم از خواب خود لذت بیشترى ببرید. علاوه بر این انرژى هایى که در اثر تلاش روزانه از دست داده اید، دوباره ترمیم کنید.
۱. هر روز در وقت معیّنى از خواب بیدار شوید، توصیه مى شود شب ها، زودتر بخوابید تا صبح ها زودتر و راحت تر از خواب بیدار شوید و چرخه خواب خود را به هم نزنید.
۲. در ساعات معیّنى غذا بخورید؛ قبل از خواب از خوردن غذاى سنگین خوددارى کنید.
۳. از خوابیدن در روز اجتناب کنید و بیشتر شب ها بخوابید؛ مگر خواب قیلوله (یعنى خواب قبل از ظهر که بسیار سفارش شده و نقش مؤثرى براى انجام کارهاى نیمه دوم روز دارد).
۴. شرایط خواب را براى خود راحت سازید؛ یعنى، محیط خواب از هر گونه سر و صدا، نور و هر آلودگى دیگرى عارى باشد.
۵. قبل از خواب وضو بگیرید و با یاد و نام خدا به رختخواب بروید.
۶. چند دقیقه اى قبل از خواب، قرآن و دعا بخوانید.
۷. قبل از خواب مثانه و شکم خود را خالى کنید (دستشویى بروید).
۸. روش آرام سازى (مثل انبساط عضلانى تدریجى و مراقبه) استفاده کنید.
۹. هنگام خوابیدن «آیةالکرسى، قل اعوذ برب الفلق و سوره ناس» را بخوانید.
۱۰. براى درمان کابوس، لازم است به روان پزشک مراجعه کنید، زیرا استفاده از بعضى داروها مى تواند در تنظیم ارگانیسم بدن مؤثر باشد.

نویسنده: ابوالقاسم بشیری

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.