بهشت و جهنم در نگاه اشو ؟ ۱۳۹۰/۴/۶ - ۲۴ بازدید


پاسخ:
اشو از آن جا که خودش پیرو مکتب تانترا بوده است و اساسا گفته هایش همه برگرفته از تعلمیات این آیین است و تانترا هم مانند دیگر مکاتب هندی، به جای قیامت و رستاخیز به تناسخ معتقدند، اشو هم اولا به قیامت و عالم آخرت اعتقادی نداشته و دوم این که بهشت و جهنم را هم اگر در گفته هایش آورده است، نه بهشت و جهنم آخروی که یک بهشت و جهنم دنیوی است.

پاسخ:
اشو از آن جا که خودش پیرو مکتب تانترا بوده است و اساسا گفته هایش همه برگرفته از تعلمیات این آیین است و تانترا هم مانند دیگر مکاتب هندی، به جای قیامت و رستاخیز به تناسخ معتقدند، اشو هم اولا به قیامت و عالم آخرت اعتقادی نداشته و دوم این که بهشت و جهنم را هم اگر در گفته هایش آورده است، نه بهشت و جهنم آخروی که یک بهشت و جهنم دنیوی است.
اشو از آن¬جا که دین را تجربه فردی می¬داند و هدف ادیان را سیر درونی می-شمارد؛ بسیاری از تعالیم مهم و اساسی ادیان را به صورت دنیوی و فردی تاویل می-کند. وی از اساس، حقایقی به نام بهشت و جهنم را نمی¬پذیرد و بهشت و جهنم را اولا امری فردی و درونی؛ ثانیاً دنیوی می¬داند که در زندگی روزمره قابل تحقق است:
«از جهنم نهراس! آری، نوعی از بهشت و جهنم وجود دارد که حالتی روانی در وجود توست؛ ولی به جا و مکانی ویژه در زمین یا آسمان هیچ ربطی ندارد. این پندار را دور بینداز. دین به این مهملات ربطی ندارد.»۱ وی با همین نگاه معتقد است که انسان می¬تواند بهشت و جهنم را بیافزیند و در همین عالم به خلق آن¬ها همت گمارد و آن¬ها را در همین زندگی تجربه کند.

اشو به صراحت روز واپسین و معاد را انکار می¬کند و برای این مسئله این گونه دلیل می¬آورد:
«خداوند، قبلاً در مورد تو قضاوت کرده است و این چیزی نیست که قرار باشد در آینده اتفاق بیفتد؛ بلکه قبلاً اتفاق افتاده است. در مورد مسئله روز رستاخیز نگران نباش؛ به ترس نیازی نیست... همان لحظه¬ای که خداوند تو را آفرید، در مورد تو قضاوت هم کرده است» ۳
او قدم فراتر می¬گذارد و با بیانی که به «جبر» نزدیک است خداوند را مسئول اشتباهات انسان معرفی می¬کند: «تو مخلوق خدا هستی. اگر اشتباهی رخ بدهد، او مسئول توست نه تو. اگر تو به گمراهی روی، او مسئول است نه خودت. تو چه¬طور می¬توانی مسئول باشی؟! اگر تو نقشه¬ای بکشی و غلط از آب در آید، کسی نمی¬تواند بگوید خود نقشه مقصر بوده است».۴
شگفتا! اشو که فلسفه خوانده و به قول خودش فلسفه تدریس نموده، چه طور به این وضوح مرتکب مغالطه¬ای فاحش می¬شود؟! آیا قیاس موجودی مختار و مرید مثل اشو، با نقشه¬ای مکتوب و رسم الخطی بی¬جان صحیح است؟!
روشن است نتیجه¬ای که اشو از بیان بالا می¬گیرد، غیر از انکار رستاخیر، اثبات آزادی انسان است: «بنابراین، لازم نیست از خدایی خیالی که در پایان جهان از تو باز خواست کند که چه کرده¬ای و چه نکرده¬ای، بترسی. او قبلاً داوری کرده و تو آزاد هستی و لحظه¬ای که شخص بداند به تمامی آزاد است تا خودش باشد؛ زندگی پویایی آغاز می¬شود». ۵
مهم ترین ایراد گفته بالا این است که اشو خدایی را می پذیرد که حکمتی در کارهایش وجود ندارد و خالقی را معرفی می کند که انسان را افریده و او را مامور به ایجاد پویایی و خلق شادی در زندگی چند روزه دنیا نموده است و دیگر هیچ !

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.