به خدا اعتقادی ندارم چکار کنم؟ ۱۳۹۲/۱/۲۴ - ۱۵ بازدید

دوست گرامی. اعتقاد به هر چیزی در سایه شناخت و معرفت آن بدست می آید. شما اول باید بکوشید تا خدا را بشناسید. در این صورت اعتقاد قطعی خواهد بود. خدا یعنی وجود ساری و جاری در کل جهان.
دوست گرامی. اعتقاد به هر چیزی در سایه شناخت و معرفت آن بدست می آید. شما اول باید بکوشید تا خدا را بشناسید. در این صورت اعتقاد قطعی خواهد بود. خدا یعنی وجود ساری و جاری در کل جهان. وجود قابل ا نکار نیست. آیا شما وجود خودتان را انکار می کنید؟ اگر اعتقاد به وجود خودتان دارید در حقیقت اعتقاد به خدا دارید ولی متوجه نیستید. اگر به وجود جهان ا عتقاد دارید به خدا معتقدید. انسان توجه ندارد وگرنه نمی شود به خدا بی اعتقاد بود. خدا همان وجود است و مخلوقات ظهور آن وجود هستند.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.