تأثیرناپذیری انسان ۱۳۹۱/۷/۱۵

علت عمده تأثیر ناپذیری انسان غرق شدن در گرداب گرایش های مادی و حیوانی است. بنابراین هر قدر انسان بیشتر در نفسانیت و حیوانیت فرو رود، کمتر سخن حق را می شنود و در برابر آن تسلیم می گردد و هر اندازه فطرت الهی خویش نزدیک تر شود و فضایل و ملکات عالیه اخلاقی را در خود زنده و از آلودگی ها و رذایل پیراسته گردد، حق بینی و حق شنوی او بیشتر خواهد شد و با عشق و علاقه تسلیم مطلق حق تعالی و کلام روح پرور او خواهد گشت. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۸/۱۴۵۳)
علت عمده تأثیر ناپذیری انسان غرق شدن در گرداب گرایش های مادی و حیوانی است. بنابراین هر قدر انسان بیشتر در نفسانیت و حیوانیت فرو رود، کمتر سخن حق را می شنود و در برابر آن تسلیم می گردد و هر اندازه فطرت الهی خویش نزدیک تر شود و فضایل و ملکات عالیه اخلاقی را در خود زنده و از آلودگی ها و رذایل پیراسته گردد، حق بینی و حق شنوی او بیشتر خواهد شد و با عشق و علاقه تسلیم مطلق حق تعالی و کلام روح پرور او خواهد گشت. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۸/۱۴۵۳)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.