تأثیرپذیری ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ - ۴۹۶۲ بازدید

تأثیرپذیریتأثیرپذیری
احساس میکنم در زندگی بیشتر
تحت تأثیر دیگران هستم. نمی
توانم به کسی «نه» بگویم و
هرچند دلم نمی
خواهد کاری را انجام دهم؛ اما چون میترسم
از من دل
خور شوند حتّی کار آنها را جلو نیز میاندازم.
لطفاً
راهی به من نشان دهید که بتوانم حرف خودم را بزنم و
از این وضعیّت رهایی یابم.نسبت به
اصل تأثیرپذیری از دیگران خود را نگران نسازید؛ زیرا یکی از ویژگی
های
انسان تأثیرپذیری است.اگر
تأثیرپذیری معقولانه باشد مثل اینکه شما دوستی منظم، مرتب و با انضباط دارید که در
انجام امور درسی و غیردرسی، فردی جدّی است، تأثیرپذیری از او به این گونه که شما
نیز فردی جدی و منظم شوید، اشکالی ندارد؛ زیرا اصل بر این است که انسان باید از
الگوهای خوب استفاده کند.اگر
منظور شما از تأثیرپذیری این است که بیش از حد در برابر دیگران انعطاف پذیر و منفعل
بوده و اراده ای سست دارید، این تأثیرپذیری منفی است که نیاز به تقویت اراده دارید.
اگر خواهان آن هستید که بیش از اندازه در مقابل دیگران منعطف نباشید، به خاطر
بسپارید که:- اندیشههای
خود را شکل ببخشید؛ زیرا در غیر اینصورت دیگران اندیشه
های
شما را شکل می
دهند.- خواستههای
خود را عملی سازید؛ زیرا در غیر این
صورت دیگران برای شما
برنامه
ریزی میکنند.همچنین
برای جلوگیری از تأثیرپذیری
ناآگاهانه میتوانید
از روش
های بسیاری از جمله موارد زیر استفاده کنید:- هر بار
که به سمت انجام کاری می
روید از خود بپرسید: «آیا این کار
صحیح است؟»- شاهد
ماجرایی که هستید و گرایشِ شدید به آن را در خود احساس می
کنید،
لحظه
ای صبر کنید و علت این گرایش را بیابید.- قبل از
انجام کارها، پیامدهای احتمالی آنها را بررسی کنید.- همواره
سعی کنید بر روی هدف
تان متمرکز بمانید.توضیح
بیشتر این
که انسانها از دو دسته
عوامل تأثیر می
پذیرند:1- عوامل
ارثی و ژنتیکی
: مانند رنگ مو، قد، قیافه و حتّی برخی صفات شخصیتی.2-عوامل
محیطی و اجتماعی
: مانند تأثیرپذیری از یک دوست، معلم یا یک هنرپیشه و...؛
بنابراین، اصل تأثیرپذیری از ویژگی
های انسان است وگرنه اگر
انسان تأثیرپذیر نبود تعلیم و تربیت، مدرسه و دانشگاه معنا نمی
داشت.
میزان تأثیرپذیرى نیز به بینش و آگاهى،
نیروى اراده  و
اعتماد به نفس  افراد بستگى دارد.هر چه
انسان از بینش و آگاهى، اعتقادات محکم، نیروى اراده، قدرت تجزیه و تحلیل و استنباط
و اعتماد به نفس بیشترى برخودار باشد در تأثیرپذیرى مثبت از دوست، معلم، خانواده
نقش بیشترى مى تواند داشته باشد. براى اینکه تأثیرپذیرى مثبت داشته باشیم باید
مؤلفه هاى شخصیتى خودمان را مثل اراده، آگاهى، بینش، اعتقادات تقویت کنیم  و از
بعضى امکاناتى که خداوند جزء ساختار وجودى ما قرار داده است مانند نیروى عقل، عواطف
و هیجانات بهتر و بیشتر استفاده کنیم.به نظر
می
رسد یکی از چیزهایی که باعث میگردد
فردی نتواند از حق و حقوق خود در مقابل دیگران دفاع نماید و یا در مقابل آنان به
بیان عقیده بپردازد این است که از اعتماد به نفس کافی برخوردار نباشد و در پی خودکم
بینی
و یا دیگر بزرگ
بینی جرأت انجام برخی کارها و یا حتی اظهار
نظرها برایش مقدور نباشد. این افراد معمولاً احساس خود
کمبینی 
در اکثر اعمال و نگرش هایشان موج می
زند و کمرویی  یکی از
شایع ترین صفات
شان بوده و موجب میگردد
نتوانند در برقراری ارتباط مناسب با دیگران موفّق عمل نمایند.در این
رابطه توجه داشته باشید که اعتماد به نفس دو رکن دارد: 1.
شناخت استعدادها و توانایی های خود 2. باور
کردن این توانایی ها.اعتماد
به نفس، توجه فرد به توانایى هاى خود و استفاده از آن ها و شجاعت در برخورد با سختی
ها
و قوّت نفس در مبارزه با مشکلات است.به نظر
می
رسد مسألهای که شما با آن مواجه
هستید از طریق یادگیری فنون و مهارت جرأتمندی قابل حل باشد و همین مهارت نیز به
مرور باعث افزایش اعتماد به نفس
تان گردد.جرأتورزی،
یعنی دفاع از حقوق خود و بیان افکار و احساسات خویش که به شیوه مستقیم،
صادقانه
و مناسب انجام شود. افراد جرأت
ورز برای خود و دیگران
احترام قائل هستند. آنان منفعل نیستند و ضمن این که به خواسته
ها
و نیازهای دیگران احترام می
گذارند، اجازه
نمی
دهند دیگران از آنها سوء استفاده کنند و به شیوه
قاهرانه با آنان ارتباط برقرارکنند.
[1]مسأله
مهم در داشتن رفتار مؤثر جرأتمندانه با دیگران و نپذیرفتن تأثیر منفعلانه از آنان،
شناخت حقوق خود، خداوند و دیگران است. توجه داشته باشید که جرأت
مندی
و پرخاشگری از یکدیگر متمایزند. پرخاشگر بودن به معنی حمایت از خود به شیوه
ای
است که در آن به حقوق دیگران تجاوز می
شود؛ لذا مرز این دو
رفتار را برای خود پر رنگ نمایید تا به موقع و با استفاده از مهارت مورد نظر به
حقوق خود دست یابید.آنچه که
ممکن است باعث گردد افرادی مثل شما از ابراز جرأت خودداری نمایند این است که اغلب
ترس از ناراحتی دیگران و از دست دادن دوستی آنها باعث می
گردد
از جرأت
مندی دست بشویید. با این وجود توجه داشته باشید که
هرچند ممکن است شما با کنار گذاردن جرأت
مندی از ناخرسندیهای
فوری و بلافاصله پرهیز کنید ولی چنین کاری در دراز مدت رابطه را به مخاطره می
افکند
و آن
گاه احساس شما این خواهد بود که مرتب بهرههایی
در جنبه مادی و معنوی را از دست می
دهید.سعی
نمایید از امروز در جهت تقویت جرأت
مندی و به تبع آن تقویت
اعتماد به نفس
تان خود را به سه مهارت کلیدی زیر مجهز
نمایید.بیان
احساسات خود:
سعی نمایید بدون متهم کردن دیگران یا گفتن جملاتی نظیر: «شما بی
ملاحظه
هستید»، «شما پر رو هستید» صرفاً سعی نمایید به
صورت مستقیم
آن
ها را از احساسی که نسبت به اعمالشان
دارید در قالب جملاتی نظیر: «متأسفم،
اما برنامه
دیگری دارم»،
»متأسفم، اما نمیتوانم
برای شما کاری انجام دهم» مطلع سازید. این روش بر عزت
نفس و
احترامی که دیگران برای شما قایلند،
خواهد افزود.
همدلی:
همدلی مهارتی مهم برای تقویت روابط صمیمانه است. اگر نیازهای دیگران را
درک کرده و بپذیرید،
آنها بیشتر
مایل به پذیرفتن خواسته
ها و امیال شما خواهند بود. این
بدان معنا نیست که هر چه آن
ها میخواهند،
قبول کنید،
بلکه شما میتوانید با
خواسته دیگران مخالفت کنید؛
امّا باید نشان دهید که احساس
آن
ها را درک میکنید و آن را محترم
می
شمارید.
کاردانی:
وقتی احساسات خود را بیان می
کنید و نسبت به
دیگران همدلی نشان می
دهید به احتمال قوی اعمال شما مدبرانه
خواهد بود تا نسنجیده. هیچ کس از این
که وادار به انجام
کاری شود خوشش نمی
آید. اگر دیگران شما را به انجام کاری
وادار کردند به جای این
که عقبنشینی
کنید، قرص و محکم بایستید و به نحوی واکنش نشان دهید که احترام آنان را جلب کنید.همچنین
می
توانید از رفتار و گفتار افراد جرأتمند و قاطع مدلسازی
کنید.

توجّه کنید که چه می
گویند و چگونه میگویند.
به حرکات سر و دست،
حالت چهره و ژستهای
آن
ها توجّه کنید تا بتوانید سرمشق بگیرید.[2]افرادی
که به وسیله ارتباطی بیانی ابراز وجود می
کنند، دارای این
ویژگی
ها هستند: روشن، صادقانه و مختصر سخن میگویند.
از لغت «من» در آغاز کلام خود استفاده می
کنند. بین عقیده و
حقیقت، تفاوت قائلند. دستورات خود را در قالب پرسش مطرح می
کنند.
به
جای اینکه در مقام نصیحتگویی
برآیند، پیشنهادهایی را در جهت موفقیت دیگران مطرح می
کنند.
انتقادات سازنده آن
ها فاقد سرزنش و ملامت میباشد.
با مطرح کردن سؤالات، افکار و احساسات دیگران را جویا می
شوند.
به حقوق دیگران همچون حقوق خود می
نگرند. وقتی با کسی
اختلاف نظر دارند، ضمن رعایت احترام به دنبال راه
حلهایی
هستند که مورد قبول طرفین باشند.افرادی
که با ارتباطات رفتاری ابراز وجود می
نمایند نیز دارای این
خصوصیات می
باشند: به وقت مناسب تماس برقرار میکنند،
ادب و نزاکت را در ایستادن و نشستن رعایت می
کنند. با حرکت
سر و دست و تغییراتی که به چهره می
دهند، نقطه نظرات خود را
همراهی می
نمایند. لحن کلام آنها
محکم، قاطع و روشن است. چهره
ای موقّر، متین و گشاده دارند.
هنگام خوشحالی، لبخند زده و در وقت خشم، گره بر ابروان می
آورند.
آهنگ کلام
شان ملایم و منظم است، بر کلمات مهم و کلیدی
تأکید نموده و به ندرت در هنگام صحبت کردن دچار مکث می
شوند.اگر طرف
مقابل بیش از اندازه در خواسته خود سماجت می
کند و سخنان
شما را نادیده می
گیرد، میتوانید
از تکنیک
های زیر استفاده نمایید.تکنیک
صفحه خط افتاده
: مانند صفحه گرامافونی که خط برداشته و قسمتی از آهنگ را مرتباً

تکرار می
کند، تا آنجا
که لازم می
دانید نظر خود مثلاً «گفتم که متأسفم، نمی
توانم» را تکرار کنید.روش
خلع سلاح:
گاهی ممکن است طرف مقابل سعی کند با توسل به شیوه هایی شما را در
موضع انفعال قرار داده و وادار به اعمالی نماید که مورد دلخواه شما نیست. به عنوان
مثال سعی نماید با جملاتی نظیر: «بابا تو دیگر کی هستی، خیلی خودخواهی» یا «واقعاً
که بچه ای» و... شما را در موضع انفعال قرار دهد.

در روش خلع سلاح،
شما سلاحی که با آن به شما حمله شده را
از دست طرف مقابل می
گیرید و به عنوان مثال چنین پاسخ میدهید
که: «اگر این عمل خودخواهی است، آره من خودخواهم» یا «آره، اتفاقاً خودم هم می دانم
که گاهی وقت
ها خودخواه می شوم».روش
تغییر موضوع صحبت
: در این روش وقتی طرف مقابل شما با سماجت در مورد موضوعی صحبت
می کند که شما نمی خواهید بشنوید و یا پاسخ تان را قبلاً داده اید، می توانید از وی
در مورد فلان دوست
تان و یا موضوع دیگر بپرسید تا موضوع بحثتان
عوض گردد.
نکات ضروریبرای کسب
موفقیت در مهارت جرأت
ورزی، با کارهای کوچک و در شرایط کم
خطرتر شروع کنید و با کسب موفقیت زمینه را برای تعامل فعال با دیگران در سایر شرایط
بر اساس دفاع از حقوق مادّی و معنوی خود با کمک مهارت جرأت
ورزی
فراهم سازید.فراموش
نکنید که فراگیری یک مهارت نیاز به تمرین و پشتکار دارد و مهم
تر
از آن اجرای مؤثر و درست مهارت جرأت
مندی است که با شناخت
دقیق مرزهای حقوق خود، دیگران و خداوند اجرا شدنی است.
 پی نوشت ها
____________

[1]. کریس ال.
کلینکه،
مهارتهای زندگی،
ترجمه شهرام محمدخانی، ص 254.

[2]. برای مطالعه
بیشتر ر.ک: کلید طلایی ارتباطات،
کریس کول،
ترجمه محمدرضا آل یاسین،
تهران: انتشارات هامون، 1388.


ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

میهمان
سلام ، خیلی ممنون از مقاله عالیتون در رابطه با تاثیرپذیریمدت زیادیه که در این مورد تحقیق می کنم و شما اولین سایتی هستید که تمام مطالب گفته شده دراون مطابق یافته های من از تحقیقاتم بوده
ممنون از تلاش و توجه شما و آرزوی موفقیت دارم براتون

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.