تاریخ اسلام ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ - ۳۳۷ بازدید

اگر می شود خلاصه ای کوتاه و بی طرفانه از تاریخ صدر اسلام را ارایه دهید....

زندهþترین امواج اجتماعی، امواج و جنبشهای دینی است. پیوند این امواج و این نهضتها با جوهر حیات و فطرت زندگی از هر چیز دیگر اصیلتر است. در هیچ حرکت
و در هیچ موج دیگر این اندازه نیروی حیاتی و قدرت رشد و بالندگی وجود ندارد.تاریخ اسلام، از این نظر سخت آموزنده و تکان دهنده است. اسلام در ابتدا به صورت یک موج بسیار کوچکی پدید آمد. آن روز که حضرت محمد بن عبدالله (ص) از کوه حرا به زیر آمد در حالی که دنیای درونش دگرگون شده بود و با [دنیای] غیب و ملکوت اتصال یافته و از فیوضات الهی لبریز شده بود و فریاد برآورد: «قولوا لا اِلهَ اِلاّ اللهُ تُفْلِحوا» این موج شروع شد؛ برخلاف هزاران امواج پر سروصدا و پر دبدبه جهان، در روزهای اول از چهار دیوار خانهþای که تنها سه تن: محمد(ص) و خدیجه و علی(ع) را در بر میþگرفت تجاوز نمیþکرد. اندکی طول نکشید که به سایر خانهþهای مکه سرایت کرد. پس از حدود ده سال به خارج مکه بالخصوص مدینه کشیده شد و در مدت کمی به سایر نقاط جزیرة العرب امتداد یافت و در کمتر از نیم قرن دامنهþاش سراسر جهان متمدن آن روز را گرفت و آوایش به همه گوشها رسید.این موج ـ همانþطور که خاصیت موجهای زنده است ـ به موازات اینکه رو به وسعت و گسترش نهاد، بر قوّت و قدرت و طول خویش افزود. هیچ دین، آیین، مسلک و نهضتی را نمیþتوان یافت که در طول این چهارده قرن، تحت تأثیر اسلام قرار نگرفته باشد، و هیچ نقطه متمدن را نمیþتوان پیدا کرد که در آنجا اسلام نفوذ نکرده باشد. امروز نیز پس از چهارده قرن، بشر شاهد وسعت تدریجی و قوّت و قدرت روزافزون آن است.تاریخ و آمار نشان میþدهد که این آیین پاک، قرن به قرن پیشتر رفته و بر عدد پیروان خویش افزوده است و این پیشرفت، تدریجی و طبیعی بوده است، و اگر سرزمینی را مانند اندلس به زور از زیر سایه پرچم مقدس و پرجلالش بیرون بردهþاند، سرزمینهای بزرگتر و پرجمعیتþتری مانند اندونزی و چین و غیره به طوع و رغبت، افتخار پیرویþاش را پذیرفتهþاند.
قرآن کریم خاصیت رشد و نمو جنبش اسلامی را چنین توصیف می کند:
«و مَثَل آنها در انجیل مَثَل زراعتی است که اول فقط سبزه نازکی از آن از زمین بر میþدمد، پس خداوند او را نیرومند میþسازد، آنگاه ستبر میþگردد، پس روی تنه خویش میþایستد، رشد و نمو سریع و سبزی و خرّمی این زراعت موجب شگفتی همه کشاورزان میþشود، تا خداوند کافران و بد خواهان را به خشم آرد».فتح/۲۹
مجموعه آثار شهید مطهری ج۱۴ ـ سیری در سیره نبوی،شهید مطهری
به نقل از سایت تبیان

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.