تاریخ رسمی کشورهای اسلامی ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ - ۱۲۲۹۲ بازدید

آیا تاریخ رسمی کشورهای اسلامی مانند عراق و عربستان و ... همان هجری قمری است؟ یا تاریخ دیگر؟ اگر هجری قمری است پس چگونه آنها تعطیلات فصلی خود را مثل تعطیلات مدارس و... را تنظیم میکنند؟

پیش از جنگ جهانی اول (1914ـ 1918)، تاریخ هجری قمری تاریخ رسمی ‌و اصلی سرزمینهای اسلامی ‌بود اما بعد از آن کم کم برخی از کشورها تاریخ رسمیشان تغییر کرد.پس از جنگ جهانی اول و تجزیه قلمرو عثمانی به کشورهای متعدد، با توجه به عدم تطبیق گاه‌شماری هجری قمری با طول سال شمسی و جابجایی فصول در گاه‌شماری هجری قمری، عملاً گاه‌شماری میلادی گاه‌شماری رسمی ‌بسیاری از ‌این کشورها شد. در عین حال هر کدام از ‌این کشورها به طراحی گاه‌شماری ملی نیز اقدام کردند؛ از جمله، در لیبی، پس از به قدرت رسیدن معمر قذافی در 1347 ش نوعی گاه‌شماری شمسی، با مبدأ وفات پیامبر اسلام و نه مبدأ هجرت، طراحی شد و رسمیت یافت. طول سال و آرایه اجرای کبیسه در ‌این گاه‌شماری همچون گاه‌شماری میلادی بوده و دولت لیبی نامهای جدیدی برای ماههای سال وضع کرده است (برای آگاهی از نام ماهها در ‌این گاه‌شماری نک: تقویم لسنه 1370 من وفاه النبی / 2002 میلادیه). در سوریه، گاه‌شماری سلوکی با مبدأ میلادی با ماههای سریانی در کنار گاه‌شماری هجری قمری مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. در مصر، پس ازتشکیل جمهوری، نوعی گاه‌شماری شمسی با عنوان «تاریخ جمهوری مصر» وضع شد که مبدأ آن 18 ژوئن 1953/ 7 شوال 1372، روز اعلام تشکیل جمهوری مصر، بود. در ‌این گاه‌شماری طول سال با گاه‌شماری میلادی برابر بود و ماهها نیز به ترتیب سی روزه و 31 روزه بودند، به جز ماه دوازدهم که تنها در سالهای کبیسه 31 روزه بود. همچنین نامهای گوناگونی برای ماههای سال وضع شد. در ‌این گاه‌شماری در یک دوره 28 ساله، هفت سال کبیسه محسوب می‌‌شد (برای آگاهی از نام ماهها و اطلاعات بیشتر درباره ‌این گاه‌شماری نک: سیدالطوخی، ص 72ـ73). این گاه‌شماری هنوز هم در برخی تقویمهای چاپی مصر درج می‌‌شود.در برخی از کشورها هم تاریخ هجری شمسی تاریخ رسمی این کشورها است مانند ایران و افغانستان و در برخی کشورها همان هجری قمری هنوز هم به عنوان تاریخ رسمی این کشورها قرار دارد مانند کشور عربستان.
تفاوت ماهوی گاه‌شماری هجری قمری، با گاه‌شماری میلادی، که در تمام کشورهای عربی ـ اسلامی ‌به کار گرفته شده است، مانع تثبیت موقعیتهای همسان بین‌المللی (مثلا جشنها و تعطیلات) در ‌این دو گاه‌شماری می‌‌گردد. ضمناً ‌این مسئله که ماههای گاه‌شماری هجری قمری در سرزمینهای مختلف اسلامی ‌با توجه به عرض جغرافیایی کشورها و عدم رؤیت همزمان هلال ماه، غالبا یکسان آغاز نمی‌‌گردد، باعث شده است تا اقداماتی برای طراحی نوعی تقویم سراسری و یگانه اسلامی‌ با مبدأ هجرت پیامبر صورت گیرد و از بروز اشکالات جلوگیری شود، اما ‌این اقدامات تاکنون قرین موفقیت نبوده است . کوشش در جهت تنظیم گاه‌شماری شمسی اسلامی ‌در حد تعریف کلیات و نام ماهها متوقف مانده است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.