تاکید دعا برای فرج و ظهور امام عصر(ع) در نوروز ۱۳۹۷/۳/۶ - ۱۱ بازدید

تاکید دعا برای فرج و ظهور امام عصر(ع) در نوروز

خبرگزاری شبستان: نوروز ازجمله اوقاتی است که در آنها دعا برای آن حضرت و درخواست ظهور و فرجش از درگاه خداوند تاکید شده است و روایات بسیاری بر این معنی دلالت دارد.


خبرگزاری شبستان: "مکیال المکارم فى فوائد الدعاء للقائم" یکى از کتاب هاى ارزشمند شیعه، نوشته آیت اللّه سیدمحمدتقى موسوى اصفهانى(۱۳۴۸ ـ ۱۳۰۱ق) است که به قصد اداء حق حضرت بقیة اللّه(عج) که حقش بر گردن ما افزون تر از همه مردم است، احسانش بیشتر و بهتر از همه شامل حال خلق مى شود و نعمت ها و منت ها بر ما دارد، به رشته تحریر درآمده است.
تاکید دعا برای فرج و ظهور امام عصر(ع) در نوروز

خبرگزاری شبستان: نوروز ازجمله اوقاتی است که در آنها دعا برای آن حضرت و درخواست ظهور و فرجش از درگاه خداوند تاکید شده است و روایات بسیاری بر این معنی دلالت دارد.


خبرگزاری شبستان: "مکیال المکارم فى فوائد الدعاء للقائم" یکى از کتاب هاى ارزشمند شیعه، نوشته آیت اللّه سیدمحمدتقى موسوى اصفهانى(۱۳۴۸ ـ ۱۳۰۱ق) است که به قصد اداء حق حضرت بقیة اللّه(عج) که حقش بر گردن ما افزون تر از همه مردم است، احسانش بیشتر و بهتر از همه شامل حال خلق مى شود و نعمت ها و منت ها بر ما دارد، به رشته تحریر درآمده است.
اصل کتاب به زبان عربى است و مؤلف در مقدمه مى نویسد:
"چون ما نمى توانیم حقوق آن حضرت(ع) را ادا نماییم و شکر وجود و فیوضاتش را آن طور که شایسته است، بجا آوریم بر ما واجب است آن مقدار از اداى حقوق آن حضرت را که از دستمان ساخته است، انجام دهیم. . . بهترین امور در زمان غیبت آن حضرت(عج)، انتظار فرج آن بزرگوار و دعا براى تعجیل فرج او و اهتمام به آنچه مایه خشنودى آن جناب و مقرب شدن در آستان اوست، مى باشد."


حیات و زندگی زمین به وجود آن حضرت
شیخ صدوق در کمال الدین به سند خود از حضرت ابوجعفر باقر درباره آیه شریفه: اعملوا ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید که خداوند زمین را پس از مرگ آن زنده خواهد کرد.
فرمود: یعنی خداوند زمین را به قائم آل محمد اصلاح فرماید یعنی پس از جور و ستم اهل زمین؛ قد بینا لکم الایات، به راستی که ما آیات و نشانه ها را به قائم آل محمد برای شما بیان نمودیم باشد که تعقل کنید.
و از حضرت ابو ابراهیم موسی بن جعفر درباره آیه: یحیی الارض بعد موتها فرمود: نه به وسیله باران بلکه خداوند مردانی بر می انگیزد پس زمین احیا می شود به خاطر برپایی و زنده شدن عدالت و اقامه حد در آن از چهل روز باران سودمندتر است.
و در جواهر از سدیر روایت شده است که گفت: حضرت ابوجعفرباقر فرمود: یک حد که در زمین برپا شود پاکیزه تر استاز چهل شب و روز باران.
نوروز
نوروز از جمله اوقاتی است که در آنها دعا برای آن حضرت و درخواست ظهور و فرجش از درگاه خداوند تاکید شده است و روایات بسیاری بر این معنی دلالت دارد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.