تبلیغ شیعه ۱۳۹۰/۱۱/۹

رعایت چند نکته در این رابطه ضرورى است:
۱- آشنایى کامل با مکتب تشیع و تفاوت هاى اساسى آن با اهل سنت، در این زمینه، باید اولاً مطالعات خود را بیشتر کنید و ثانیاً با دانشمندان با تجربه در این زمینه ارتباط داشته باشید تا هم سؤال هاى خود را بپرسید و هم آرام آرام شیوه هاى بحث در این گونه مسائل را دریابید.
۲- حسن رفتار و پرهیز از تحریک تعصبات مذهبى، همان گونه که قرآن، اخلاق نیکوى پیامبر را مایه گرایش مردم به دین معرفى کرده است، اخلاق نیکوى شما نیز مى تواند وسیله استحکام ایمان اطرافیان و علاقه دیگران به مکتب تشیع و ما شود.

رعایت چند نکته در این رابطه ضرورى است:
۱- آشنایى کامل با مکتب تشیع و تفاوت هاى اساسى آن با اهل سنت، در این زمینه، باید اولاً مطالعات خود را بیشتر کنید و ثانیاً با دانشمندان با تجربه در این زمینه ارتباط داشته باشید تا هم سؤال هاى خود را بپرسید و هم آرام آرام شیوه هاى بحث در این گونه مسائل را دریابید.
۲- حسن رفتار و پرهیز از تحریک تعصبات مذهبى، همان گونه که قرآن، اخلاق نیکوى پیامبر را مایه گرایش مردم به دین معرفى کرده است، اخلاق نیکوى شما نیز مى تواند وسیله استحکام ایمان اطرافیان و علاقه دیگران به مکتب تشیع و ما شود.
۳- پس از مطالعه منابع معرفى شده، ایجاد سؤال روشنگرانه و دلسوزانه - و نه از روى تعصب و مخالفت - اولین قدم براى هدایت گرى است. در این زمینه هرگز نباید منتظر پاسخ سریع باشید، بلکه باید فرصت کافى براى تفکر و مطالعه به دوستان غیرشیعه خود بدهید. در زیر، فهرستى از کتاب هاى مناسب براى دانشجویان معرفى مى گردد که با مطالعه آنها راه تحقیقات بیشتر براى شما باز خواهد شد. ۱- معارف اسلامى از دیدگاه دو مکتب (ترجمه کتاب معالم المدرستین)، علامه سید مرتضى عسگرى، ترجمه: دکتر جلیل تجلیل. ۲- فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامى، جعفر سبحانى، انتشارات توحید. ۳- مناظرات (ترجمه المراجعات)، سید شرف الدین عاملى، ترجمه حیدر قلى بن نورمحمدخان. ۴- شیعه پاسخ مى دهد، سید رضا حسینى نسب، نشر مشعر. ۵- ترجمه الغدیر، علامه امینى. ۶- آنگاه هدایت شدم، دکتر تیجانى سماوى. ۷- اهل سنت واقعى کیست؟، دکتر تیجانى. ۸- منشور عقاید امامیه، جعفر سبحانى، انتشارات توحید. ۹- شبهاى پیشاور، سلطان الواعظین شیرازى .
[پایان کد انتخابی]

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.