تثلیث در اکنکار ۱۳۹۰/۶/۲۶

درباره خداشناسی اکنکار نمی توان به صورت قطع پاسخ داد چه اینکه این شبه آیین خداشناسی عجیبی دارد. شما می توانید از بی خدایی تا خدای واحد را در ادعاهای توئیچل و کلمپ مشاهده کنید. البته نوعی تثلیث نیز در اینجا وجود دارد که به برخی از آن اشاره می شود.
هر چند اکنکار در تثلیث مانند دیگر قائلین به تثلیث نمی¬اندیشد اما به گونه¬های مختلفی این تثلیث را به نمایش گذاشته است.
تثلیث اکنکار که به اصطلاح آن را (SUGMAD TRINITY QUALITIES) می‌گویند چنین تعریف شده است:
بودن، لحظه خلاق، اکنون، حال حاضر، نگهدارنده، لحظه قرابت، حال حاضر زندگی. (توئیچل، واژه نامه اکنکار: ۲۳۳)
درباره خداشناسی اکنکار نمی توان به صورت قطع پاسخ داد چه اینکه این شبه آیین خداشناسی عجیبی دارد. شما می توانید از بی خدایی تا خدای واحد را در ادعاهای توئیچل و کلمپ مشاهده کنید. البته نوعی تثلیث نیز در اینجا وجود دارد که به برخی از آن اشاره می شود.
هر چند اکنکار در تثلیث مانند دیگر قائلین به تثلیث نمی¬اندیشد اما به گونه¬های مختلفی این تثلیث را به نمایش گذاشته است.
تثلیث اکنکار که به اصطلاح آن را (SUGMAD TRINITY QUALITIES) می‌گویند چنین تعریف شده است:
بودن، لحظه خلاق، اکنون، حال حاضر، نگهدارنده، لحظه قرابت، حال حاضر زندگی. (توئیچل، واژه نامه اکنکار: ۲۳۳)
آثار اکنکار سه صفت اصلی سوگماد را که گاهی از آن به عنوان تثلیث یاد می‌شود چنین شمرده است:
۱. Omnipresence که از واژه دانش گرفته شده و به معنای علم لایتناهی است؛
۲. omnipotence که برگرفته از واژه¬ی قدرت بوده و نشان دهنده¬ی قدرت بی حد اوست؛
۳. omnipresence که به معنای همه جا حاضر است. (نک: توئیچل، اکنکار کلید جهان های اسرار: ۲۳ و توئیچل، شریعت کی سوگماد: ۱/۲۱)
موارد دیگری نیز وجود دارد که تصدیق می کند این صفات از بارزترین صفات خدا در اکنکار است.
در جای دیگر پال توئیچل صفات اصلی و سه گانه خداوند را هست(بود)( Isness) ، در لحظه بودن(Nowness)، و این‌جا بودن(Hereness) می‌داند.(نک:توئیچل، ۱۳۸۲: ۱۹۹)
استاد حق، بنی و جیوان موکتی(JIVAN MUKTI) نیز نوع دیگری از تثلیث ارائه شده در اکنکار است. (توئیچل، شریعت کی سوگماد: ۱/۲۶)
تثلیث اخیرشباهت شگرفی به تثلیث موجود در دین مسیحیت دارد. «بنی» را می توان شبیه سازی «پدر»، «استادحق» را جانشین «پسر» و«جیوان موکتی» را نیز به جای «روح القدس» قلمداد کرد. نشسته است.
نوشته شده توسط عبدالحسین مشکانی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.