تجزیه وترکیب اشهد ان علیا ولی الله ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ - ۵۵۶ بازدید

معنای اشهدان علیا ولی الله چیست؟بعضی برای اینکه اشکال علی و لی خداست برطرف شود می گویند اضافه معنویه و من یا لام در تقدیر ولی من برای بیان جنس و عده دیگر می گویند اضافه لفظیه حال بفرماید کدام درست است؟

بنظر می رسد وقتی ترجمه و تجزیه وترکیب أشهَدُ أنَّ علیاً ولیُ الله می شود ابهامی باقی نمی ماند :
ترجمه: گواهی میدهم که علی(ع) ولی خداست
تجزیه: أشهد:ُ أشهَد:ُفعل مضارع ثلاثی مجرد، ازماده شهد یشهَد.
أن:َّ حرف شبیه به فعل ومصدری.
علیّ :اسم مشتق (صفت مشبه،) مذکر، منصرف، متصرف،بر وزن فعیل از ماده (علو) ولی دراین مورد علم شده
ولی:ّ اسم مشتق (صفت مشبه)، مذکر، منصرف، متصرف،بر وزن فعیل از ماده (وَلَی)َ به معنای «وَالِی»
ترکیب: أشهدُ: فعل و فاعل(أنا) علیّ :اسم أنّ ولیّ: خبرأنّ الله: مضاف الیه ولیّ
أنَّ علیاً ولیُ الله:مفعول به اشهد

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.