تحریف تمام تورات ۱۳۹۴/۳/۱۱ - ۱۷۶۱ بازدید

قرآن، بخشى از توراة کنونى را توراة اصلى معرفى مى کند و بخش دیگر آن را تحریف شده و یا مجعول و ساخته علماء یهود مى داند. آیات ذیل بیانگر اشارات فوق است: (و یعلّمه الکتاب و الحکمة و التوراة و الانجیل...و مصدّقاً لما بین یدىّ من التوراة و لأحلّ لکم بعض الذى حرّم علیکم...) (آل عمران: ۴۸ ـ ۵۰). (و کیف یحکّمونک و عندهم التوراة فیها حکم الله...إنّا انزلنا التوراة فیها هدى و نور...) (مائده: ۴۴ ـ ۴۵).
قرآن، بخشى از توراة کنونى را توراة اصلى معرفى مى کند و بخش دیگر آن را تحریف شده و یا مجعول و ساخته علماء یهود مى داند. آیات ذیل بیانگر اشارات فوق است: (و یعلّمه الکتاب و الحکمة و التوراة و الانجیل...و مصدّقاً لما بین یدىّ من التوراة و لأحلّ لکم بعض الذى حرّم علیکم...) (آل عمران: ۴۸ ـ ۵۰). (و کیف یحکّمونک و عندهم التوراة فیها حکم الله...إنّا انزلنا التوراة فیها هدى و نور...) (مائده: ۴۴ ـ ۴۵). (و لقد اخذ الله میثاق بنى اسرائیل...وقال الله إنّى معکم لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکوة و آمنتم برسلى...فبما نقضهم میثاقهم لعنّاهم و جعلنا قلوبهم قاسیة یحرفون الکلم عن مواضعه...)(مائده: ۱۲ ـ ۱۳). (و منهم امّیون لا یعلمون الکتاب الاّ امانىّ و ان هم الاّ یظنون * فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله...) (بقره: ۷۸ ـ ۷۹). (وعداً علیه حقا فى التوراة و الانجیل و القرآن...) (توبه:۱۱۱). (و کتبنا له فى الالواح من کل شىء موعظة و تفصیلا لکل شىء فخذها بقوة و أمر قومک یأخذوا باحسنها...)(اعراف: ۱۴۵). (و لمّا سکت عن موسى الغضب اخذ الالواح و فى نسختها هدى و رحمة للذین هم لربهم یرهبون)(اعراف: ۱۵۴). (انى رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدىّ من التوراة) . (صفّ: ۶). وجود سخنان نامعقول و ناموزون و خرافى و نیز نسبتهاى ناروا به پیامبران و اولیاى الهى، خود بهترین دلیل بر بى اعتبارى این کتب و وحیانى و الهامى نبودن آنها و یا حد اقل راه یافتن تحریفات فراوان در آنها است. به عنوان نمونه به پاره اى از این موارد اشاره مى کنیم: در تورات به خداوند متعال نسبت دروغ و جهل و جسمانى بودن و احساس رقابت او با انسان و مخالفت او با علم آموزى و آگاهى بشر و بدخواهى او براى انسان مى دهد، علاوه بر این یک دیدگاه منفى از جنس زن ارائه مى دهد. (۱) همچنین در تورات به حضرت نوح نسبت شراب خورى فراوان و مستى و برهنگى مى دهد. (۲) و یا به حضرت ابراهیم نسبت نارواى ازدواج با خواهر ناتنى خود (یعنى ساره) را مى دهد (۳) در حالى که در تورات آمده است که خواهر ناتنى از محارم است و ازدواج با او حرام است. (۴) در تورات داستان کشتى گرفتن یعقوب با خدا مطرح شده است. (۵) و حضرت هارون برادر حضرت موسى به عنوان عامل گوساله پرستى قوم بنى اسرائیل معرفى شده است. (۶) تورات، حضرت یعقوب را حیله گر و دروغگو و خیانتگر معرفى کرده است. از این گذشته اینگونه وانمود کرده است که مى توان از راه حیله و دروغ منصب بزرگ نبوت را براى خود و فرزندان خود به دست آورد. (۷) در تورات به حضرت لوط پیامبر هم نسبت شرابخوارى و هم نسبت هم بسترشدن با دو دختر خود را مى دهد (۸) در تورات آمده است که یهودا فرزند یعقوب با عروس خود (زن پسر خود) «ثامار» زنا کرد و ثامار از این راه حامله شد و دو قلو زایید به نام فارص و زارح (۹) در حالى که در انجیل متى به صراحت آمده است که حضرت عیسى مسیح و داوود و سلیمان از نسل فارص هستند. (۱۰) آیا مى توان باور کرد که این پیامبران زنا زاده اند آنهم زناى با محارم؟ ! (۱۱) در تورات برخى از مجازاتهایى که براى بعضى از گناهان منظور شده است بسیار خشونت آمیز و غیر انسانى و غیر معقول است. (۱۲) در عهد عتیق آمده است که حضرت داوود دلباخته زن اوریا (مجاهد مؤمن) مى شود و با او زنا مى کند و زن از این راه حامله مى شود. داوود براى این که شوهر او یعنى اوریا را به اشتباه بیندازد دست به حیله اى مى زند که موفقیت آمیز نیست تا این که بناچار با حیله اى اوریا را از بین مى برد و همسر او را به زنى مى گیرد. و حضرت سلیمان فرزند چنین زنى است! (۱۳) عهد عتیق به حضرت سلیمان نسبت دلدادگى مفرط به زنان و شهوت پرستى و ازدواج با زنان کافر و بت پرست و از آن بدتر بت پرستى و کفر و ترویج و اشاعه آن را داده است. (۱۴) عجیب این است که اهل کتاب معتقدند که حضرت سلیمان با حالت کفر و بت پرستى، بدون این که موفق به توبه شود از دنیا رفته است! در عهد عتیق آمده است که خداوند به یوشع نبى امر کرد که با زن فاحشه اى ازدواج کند تا از مردان دیگر نیز براى او فرزند بیاورد (۱۵) در عهد عتیق به حضرت طالوت نسبت سرپیچى از فرمان خدا و حاکم شدن روح پلید در وجود او حسادت ورزیدن به حضرت داوود و قصد ترور او و در نهایت عزل شدن از مقام خود از سوى خدا را مى دهد. (۱۶) کتاب جامعه و کتاب غزل غزلهاى حضرت سلیمان همانگونه که قبلا اشاره کردیم از جهت محتوا به قدرى زشت و مستهجن و غیر معقول است که به هیچ وجه نمى توان آنها را به عنوان کتب وحیانى و یا الهامى پذیرفت. پی نوشت ها: ۱) سفر پیدایش، باب ۲ و ۳. ۲) سفر پیدایش، باب ۹، آیه ۲۰- ۲۵. ۳) سفر پیدایش، باب ۱۱، آیه ۲۹. ۴) سفر لاویان، باب ۱۸، آیه ۹. ۵) سفر پیدایش، باب ۳۲، آیه ۲۲- ۳۱. ۶) سفر خروج، باب ۳۲. ۷) سفر پیدایش، باب ۲۵، آیه ۱۹- ۳۴ و باب ۲۷. ۸) سفر پیدایش، باب ۱۹، آیه ۳۰- ۳۸. ۹) سفر پیدایش، باب ۳۸، آیه ۱۵- ۳۰. ۱۰) انجیل متى باب ۱. ۱۱) تورات عروس را از محارم بحساب آورده و نزدیکى با او را حرام دانسته است. سفر لاویان، باب ۱۸، آیه ۱۵. ۱۲) سفر تثنیه، باب ۱۳، آیه ۱۲- ۱۸ و سفر اعداد، باب ۱۹، و سفر لاویان، باب ۱۵. ۱۳) دوم سموئیل، باب ۱۱ و ۱۲. ۱۴) اول پادشاهان، باب ۱۱. ۱۵) کتاب هوشع، باب ۱، آیه ۲- ۴. ۱۶) اول سموئیل، باب ۱۳، ایه ۱۳ و باب ۱۵ آیه ۱۰- ۱۱ و ۲۳ و باب ۱۶ آیه ۱۴ و باب ۱۸ آیه ۲۸- ۲۹ و باب ۱۹ آیه ۱.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.