تحریف قرآن و دیدگاه شیعه ۱۳۹۱/۱۰/۷

شیعة امامیه معتقد است که قرآن کریم از هر نوع تحریف (کم و زیاد ) مصون است و پیامبر گرامی (ص) ۱۱۴ سوره را، به نحوی که در مصاحف موجود است، در میان ما گذارد و به ملکوت اعلی پیوست و مسلمانان با عنایت خارق العاده‌ای در حفظ آن کوشیده‌اند و نگذاشتند حتی کلمه‌ای از آن حذف یا دگرگون شود.
شیعة امامیه معتقد است که قرآن کریم از هر نوع تحریف (کم و زیاد ) مصون است و پیامبر گرامی (ص) ۱۱۴ سوره را، به نحوی که در مصاحف موجود است، در میان ما گذارد و به ملکوت اعلی پیوست و مسلمانان با عنایت خارق العاده‌ای در حفظ آن کوشیده‌اند و نگذاشتند حتی کلمه‌ای از آن حذف یا دگرگون شود.
شگفتی اینجا است که شیعه معتقد است بزرگان اهل سنت نیز بر این عقیده‌اند و آنها را از هر نوع اعتقاد به تحریف منزه می‌شمارد و ورود اخبار تحریف در کتاب‌های آنان را دلیل بر عقیدة آنان نمی‌گیرد، همچنان که ورود برخی از روایات تحریف شده در کتاب های ما، دلیل بر عقیدة ما نیست. شما می‌توانید عقیدة شیعه را از قدیمی‌ترین آثار آنان به دست آورید، مانند:
الف: فضل بن شاذان( ت ۲۶۰) در کتاب« الایضاح»؛ (ایضاح/۲۱۷-۲۱۹.)
وی در این کتاب بر افرادی مانند بخاری (ت ۲۵۶) و احمد بن حنبل (ت ۲۴۱) و غیر اینها خرده می‌گیرد که آنها آیة رجم را در کتاب‌های خود آورده‌اند و اگر خود او قائل به تحریف بود؛ نمی‌توانست چنین ایرادی را بر این افراد بگیرد.
ب: شیخ صدوق (ت۳۸۱) در کتاب اعتقادات چنین می‌گوید: «إن الله تعالی مُحدثه و مُنزله ور به حافظه و المتکلم به» (اعتقادات صدوق/۹۳.)
[خداوند پدید آورنده قرآن و فرستنده و صاحب و نگاهبان و گوینده آن است.]
آیة الله جعفر سبحانی،سیمای فرزانگان ج ۲ (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۸۴۰۹/۴۰۰۰۰۲)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.