تحریفات در مهدویت ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ - ۲۰ بازدید

این که می گویند تعداد یاران امام زمان ۳۱۳ نفر است در واقع منظور این نیست که امام تنها با همین ۳۱۳ نفر به جنگ با دشمنان می روند این ۳۱۳ نفر در واقع حکومت شهر های مختلف را -زیر نظر امام زمان -در دست دارند در واقع امام زمان بسیاری یار دارند که هزاران نفر از انها در رکاب امام به شهادت می رسند،امام که نزدیک سه سال می خواهند کل جهان را فتح اسلام کنند که تنها با ۳۱۳ نفر نمی کنند واین تحریفاتی است که دشمنان در ریشه مهدویت وارد کرده اند چون می دانند شیعه پرنده ای است که با دو بال مهدیت و شهادت طلبی شکست نا پذیر شده است
این که می گویند تعداد یاران امام زمان ۳۱۳ نفر است در واقع منظور این نیست که امام تنها با همین ۳۱۳ نفر به جنگ با دشمنان می روند این ۳۱۳ نفر در واقع حکومت شهر های مختلف را -زیر نظر امام زمان -در دست دارند در واقع امام زمان بسیاری یار دارند که هزاران نفر از انها در رکاب امام به شهادت می رسند،امام که نزدیک سه سال می خواهند کل جهان را فتح اسلام کنند که تنها با ۳۱۳ نفر نمی کنند واین تحریفاتی است که دشمنان در ریشه مهدویت وارد کرده اند چون می دانند شیعه پرنده ای است که با دو بال مهدیت و شهادت طلبی شکست نا پذیر شده است

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.