تحول علم واعجاز قرآن ۱۳۹۱/۹/۲۷

باید بین «تاکید» و «اثبات» تفاوت گذاشت. اثبات حقایق قرآنی به وسیله حقایق علمی و یافته های بشری امری نارواست؛ زیرا اثبات و ابطال هر موضوعی باید با متد خاص خود صورت گیرد. اما تأیید و استشهاد برای حقایق قرآنی به حقایق مسلم علمی مانعی ندارد و ابطال آنها خللی به درستی حقایق قرآنی وارد نمی سازد و بهتر است از مطالبی که در مجامع علمی اعتبار لازم را ندارند اجتناب نمود. البته اعجاز قرآن ابعاد مختلفی دارد که یکی از موارد آن اعجاز علمی است. جهت آگاهی بیشتر ر . ک : «قرآن و آخرین پیامبر». (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۶/۱۵۸)
باید بین «تاکید» و «اثبات» تفاوت گذاشت. اثبات حقایق قرآنی به وسیله حقایق علمی و یافته های بشری امری نارواست؛ زیرا اثبات و ابطال هر موضوعی باید با متد خاص خود صورت گیرد. اما تأیید و استشهاد برای حقایق قرآنی به حقایق مسلم علمی مانعی ندارد و ابطال آنها خللی به درستی حقایق قرآنی وارد نمی سازد و بهتر است از مطالبی که در مجامع علمی اعتبار لازم را ندارند اجتناب نمود. البته اعجاز قرآن ابعاد مختلفی دارد که یکی از موارد آن اعجاز علمی است. جهت آگاهی بیشتر ر . ک : «قرآن و آخرین پیامبر». (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۶/۱۵۸)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.