ترتیب نزول قرآن ۱۳۹۱/۷/۲۹

آیات در مناسبت های مختلف نازل می شده و جبرئیل به رسول خدا(ص) می گفت این آیه را مثلاً در بین آیات ۵ و ۲۰ سوره بقره قرار دهید و بقیه به ترتیب خاص نزول مرتب شده است (اولین آنها سوره علق و آخرین سوره سوره برائت است. آخرین آیه هم آیه ۲۸۱ سوره بقره است که گرچه آخرین آیه است اما پیامبر(ص) فرمودند این را بعد از آیه ۲۸۰ سوره بقره قرار بدهید).
ضمنا اولین سوره ی کاملی که بر پیامبر نازل شد سوره ی حمد است و به همین جهت نام دیگر آن فاتحة الکتاب است و هنگام بعثت پیامبر ابتدا فقط ۵ آیه اول سوره علق نازل شد و خود سوره ی علق پنجمین سوره کامل است.
برای آگاهی بیشتر ر.ک:
۱- قرآن در اسلام، ص ۱۲۷.
آیات در مناسبت های مختلف نازل می شده و جبرئیل به رسول خدا(ص) می گفت این آیه را مثلاً در بین آیات ۵ و ۲۰ سوره بقره قرار دهید و بقیه به ترتیب خاص نزول مرتب شده است (اولین آنها سوره علق و آخرین سوره سوره برائت است. آخرین آیه هم آیه ۲۸۱ سوره بقره است که گرچه آخرین آیه است اما پیامبر(ص) فرمودند این را بعد از آیه ۲۸۰ سوره بقره قرار بدهید).
ضمنا اولین سوره ی کاملی که بر پیامبر نازل شد سوره ی حمد است و به همین جهت نام دیگر آن فاتحة الکتاب است و هنگام بعثت پیامبر ابتدا فقط ۵ آیه اول سوره علق نازل شد و خود سوره ی علق پنجمین سوره کامل است.
برای آگاهی بیشتر ر.ک:
۱- قرآن در اسلام، ص ۱۲۷.
۲- قرآن در اسلام، ص ۱۲۰ - ۱۲۵ علامه طباطبایی. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۹/۱۰۵۵۰)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.