ترس از ریا ۱۳۸۷/۰۸/۲۵ - ۱۱۸۱ بازدید

مشاور محترم نظر و عقیده شما در مورد آنچه که ذکر می کنم، چیست؟بنده وقتی که کار نیک انجام می دهم یا قرآن می خوانم یا هر کار پسندیده به خودم می گویم که این چاپلوسی برای خداوند است، منظورم این است با این کارها می خواهم توجه خداوند را به خود جلب کنم و بگویم که خدایا من فلان کار نیک را انجام داده ام پس هوایم را داشته باش تا به راه کج نروم و خدا این گونه افراد را که با این کارها می خواهند خودی نشان دهند را دوست ندارد مانند شخصی که برای جلب توجه دیگران هر کار انجام می دهد. به این دلیل در انجام این جور کارها مانند نماز اول وقت یا قرآن خواندن خیلی دلسرد هستم و می گویم که این کارها نوعی خود نشان دادن و چاپلوسی است و فایده ندارند.

در پاسخ به این پرسش به چند نکته توجه نمایید : 1- به گفته بزرگان اخلاق ترس از ریا از نشانه های اخلاص است و این بشارتی به شما است که در کارهایتان ترس مبتلا شدن به ریا ر دارید .2- همان گونه که باید با دقت و مواظبت از گرفتار شدن به ریا پرهیز کنیم باید مراقب باشیم ترس از ریا از حد تعادل و مطلوب تجاوز نکند به گونه ای که منجر به ترک اعمال ارزنده ای مانند نماز اول وقت و قرائت قرآن گردد .
3- بحث چاپلوسی در ارتباط با خداوند مطرح نیست، چیزی که مطرح است بحث رضایت الهی است، انسان مومن باید اعمال خود را بر طبق خواست خداوند و رضای او انجام دهد و انجام اعمالی مانند نماز اول وقت و تلاوت قرآن مطلوب خداوند و مورد سفارش و تاکید او است و اگر در انجام این اعمال قصد اخلاص و قربت داشته باشیم باید به انجام آن اقدام کنیم و به وسوسه شیطان در این باره توجه نکنیم .
4- دام های شیطان برای افراد مختلف متفاوت است و دام شیطان برای فرد مومن نیز متناسب با نوع تفکر و اعتقادات او است . هدف اصلی شیطان محروم کردن مومن از فیض و برکات عبادات و اعمال خیری است که بینی شیطان را به خاک می مالد و نباید ترس نا بجا از ریا و آنچه که شما چاپلوسی می نامید، موجب شود شیطان در این میان به اهداف خود برسد .
ر. ک : اخلاق در قرآن ، مکارم شیرازی ،ج1، بحث ریا

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید