ترقی در بهشت ۱۳۹۱/۳/۲۲

ریشه رشد و ترقی انسان در آفرینش بر این استوار است که مظهر کامل اسماء و صفات الهی است و چون حدی برای اسماء‌ و صفات الهی نیست ،پس یکسره انسان در حالت عروج نزد خداوند است . خداوند در قرآن می‌فرماید : « برای آنان (بهشتیان )‌ هر چه بخواهند فراهم است »
آنگاه می‌فرماید : « و نزد ما افزونی و بسیاری است »
(ق ، آیه ۳۵)
همچنین می‌فرماید « فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین »
( سجده / ۱۷)
یعنی در بهشت نیز رشد و ترقی است به سوی درک بیشتر و تلذذ بیشتر خداوند می‌فرماید :{ یا أیها الناس أنتم الفقراء الی الله }
(فاطر /۱۵)
ریشه رشد و ترقی انسان در آفرینش بر این استوار است که مظهر کامل اسماء و صفات الهی است و چون حدی برای اسماء‌ و صفات الهی نیست ،پس یکسره انسان در حالت عروج نزد خداوند است . خداوند در قرآن می‌فرماید : « برای آنان (بهشتیان )‌ هر چه بخواهند فراهم است »
آنگاه می‌فرماید : « و نزد ما افزونی و بسیاری است »
(ق ، آیه ۳۵)
همچنین می‌فرماید « فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین »
( سجده / ۱۷)
یعنی در بهشت نیز رشد و ترقی است به سوی درک بیشتر و تلذذ بیشتر خداوند می‌فرماید :{ یا أیها الناس أنتم الفقراء الی الله }
(فاطر /۱۵)
حقیقت وجود مطلق و بالتبع فقر ذاتی انسان ایجاب رشد دائم و صعود همیشگی می‌نماید ( حیات ابدی ) بهشت مجموعه‌ای است رو به توسعه که هیچگاه منتهی به فرقه‌ای نیست : « الی ربک المنتهی »
به نقل از اداره پاسخگویی آستان قدس رضوی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.