ترک مستحبات-آثار ترک مستحبات ۱۳۸۸/۰۳/۰۲ - ۱۴۰۹ بازدید

آیا ممکن است ترک مستحبات موجب دریغ رحمت خداوند از بندگان شود؟

در پاسخ به چند نکته توجه نمایید :
1- احکام الهی چه واجبات و محرمات و چه مستحبات و مکروهات برمصالح و مفاسد مبتنی است و فلسفه وجودی آنها تامین مصالح بندگان و دفع مفسده از آنان است .
2- هر چند انجام مستحبات لازم نیست و نیزانجام مکروهات اشکالی ندارد اما بدون شک با ترک مستحبات برخی مصالح هر چند در مقیاس کوچک از انسان فوت می گردد و با انجام مکروهات برخی مفاسد هر چند به صورت ضعیف متوجه او می گردد .
3- رعایت مستحبات و مکروهات هر چند ارزش والایی دارد و انسان را به مقامات عالیه سوق می دهد ولی در عین حال در انجام آنها رتبه و درجه معرفت و کمال انسان باید مورد توجه قرار گیرد . به عبارت دیگر وظیفه اولیه و مهم ما انجام واجبات و ترک محرمات است و باید دروهله اول درعمل به واجبات و ترک محرمات الهی تلاش و کوشش داشته باشیم و در مرحله و گام بعدی در انجام مستحبات و مکروهات بکوشیم . به بیان دیگر کسی که در انجام واجبات و ترک محرمات کوتاهی و مسامحه می کند نباید در اندیشه انجام مستحبات و ترک مکروهات باشد .
4- ترک مستحبات و انجام مکروهات هر چند برای همه تاثیر نا مطلوبی دارد ولی میزان و مقدار این تاثیر نا مطلوب بستگی به مقام و رتبه معرفت و کمال انسان دارد . هر چه کمال و معرفت انسان بیشتر باشد و قرب او به بارگاه الهی بیشتر باشد ترک مستحبات و انجام مکروهات محرومیت بیشتری برای او به دنبال دارد و مجازات و تنبیه او شدید تر خواهد بود به گونه ای که کیفرانجام یک مکروه و یا ترک یک مستحب برای بندگان مقرب خداوند شدیتر از مجازات و کیفر انسانی معمولی به خاطر ترک واجبات و انجام محرمات است و به همین خاطر گفته شده است : حسنات الابرار سئیات المقربین ؛ یعنی اعمال نیک ابرار برای مقربان گناه محسوب می گردد و موضوع ترک اولای بندگان خاص خداوند و انبیا و اولیا در همین راستا قابل بررسی و مطالعه است .

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.