تر کردن لب ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ - ۳۷۷ بازدید

آیا تر کردن لب توسط زبان روزه را باطل مى‌کند؟

همه مراجع: تر کردن لب با زبان روزه را باطل نمى‌کند، ولى نباید آبى که از دهان خارج شده دوباره توسط زبان وارد دهان شود.[ صافى، ۲۴۰ سؤال پیرامون روزه، س ۵۰ و دفتر مراجع.]

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.