تسلسل در کارمای اکنکار ۱۳۹۰/۶/۳۰

این آموزه با عقل کاوش‌گر و تحلیل‌گر بشر در نبردی آشکار است. اعتقاد به کارما و ویژگی های منحصر به فرد آن قائلین آن را دچار تسلسل فلسفی می¬نماید. آن‌ها معتقدند هیچ عکس العملی در عالم به وجود نمی‌آید مگر این‌که زاییده عمل قبلی باشد. عمل قبلی نیز به نوبه خود عکس العمل عملی قبل‌تر است و عمل قبل‌تر آن نیز عکس العملی است نسبت به عمل ماقبل‌تر ازخود. این سلسله و تسلسل همچنان ادامه دارد. اکنکار در تبیین این‌که بالاخره اولین عملی که موجب کارمای بشری شده خود عکس العمل چه عملی بوده سخت درمانده است.
این آموزه با عقل کاوش‌گر و تحلیل‌گر بشر در نبردی آشکار است. اعتقاد به کارما و ویژگی های منحصر به فرد آن قائلین آن را دچار تسلسل فلسفی می¬نماید. آن‌ها معتقدند هیچ عکس العملی در عالم به وجود نمی‌آید مگر این‌که زاییده عمل قبلی باشد. عمل قبلی نیز به نوبه خود عکس العمل عملی قبل‌تر است و عمل قبل‌تر آن نیز عکس العملی است نسبت به عمل ماقبل‌تر ازخود. این سلسله و تسلسل همچنان ادامه دارد. اکنکار در تبیین این‌که بالاخره اولین عملی که موجب کارمای بشری شده خود عکس العمل چه عملی بوده سخت درمانده است. همان‌گونه که بر همگان آشکار است این گونه تسلسل‌ها از نظر عقلای عالم محال بوده و ادعاهایی که بر پایه تسلسل استوار باشند از نظر عقلی باطل است.

نوشته شده توسط عبدالحسین مشکانی

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.