تشکیلات تئوصوفی حقیقت و ماموریت؟ ۱۳۹۰/۶/۱۵

این انجمن توسط خانم هلنا بلاواتسکی در سال ۱۸۷۵ ابتدا در غرب پایه گذاری شد و سپس در هند هم دایر گردید، از میان تمام مذاهب و ادیان عضو گیری می کرد.
تئو صوفی که بین مریدانش به انجمن خرد الهی هم شهرت دارد در اصل با هدف شکل گیری و شکل دادن به دین جدید جهانی راه اندازی شد.
این انجمن توسط خانم هلنا بلاواتسکی در سال ۱۸۷۵ ابتدا در غرب پایه گذاری شد و سپس در هند هم دایر گردید، از میان تمام مذاهب و ادیان عضو گیری می کرد.
تئو صوفی که بین مریدانش به انجمن خرد الهی هم شهرت دارد در اصل با هدف شکل گیری و شکل دادن به دین جدید جهانی راه اندازی شد.
بلاواتسکی متولد ۱۸۳۱ از همان آغازین دوران زندگی اش بسیار به موضوعات ماورائی و اسرار آمیز علاقه داشت، لذا در ۱۷ سالگی سفر ۱۰ ساله ای را به نقاط مختلف جهان (آمریکا جنوبی، مصر، کانادا، فرانسه، یونان، مکزیک، تبت، هند، آلمان و انگلیس) جهت مطالعه سنت های مذهبی آن ها آغاز کرد و با راهنمایی موجودات ماورائی که او در این سفر با آن ها ارتباط برقرار کرده بود، با کوله باری از تعالیم اسرارآمیز به نیویورک رفت تا درسال ۱۸۷۵ سازمانی با نام جامعه تئوصوفی تاسیس کند.
آلیس بیلی یکی دیگر از رهبران تاثیر گذار تئوصوفی است، به گفته خود برای تحقق این هدف ۲۴ جلد جلد کتاب نوشته است.

افکار و نظریات بلاواتسکی که از طریق کتاب ها و مجله اش با نام “مجله لوسیفر” انتشار یافت، اصول و عقاید جنبش عصر جدید را شکل داد.
یکی از اصول فکری تئوصوفی و جنبش عصر جدید نظریه تکامل است. در حقیقت نخستین کسی که نظری تکامل را مطرح کرد چارلز داروین نبود و طبق انجیل، نخستین نفر شیطان بود که در باغ عدن به آدم و حوادر مورد جاودانگی ادم سخن راند و راهی را پیشنهاد داد.
اساس نظریه تکامل تناسخ و تکامل، امکان خدا شدن انسان، یکی بودن خدا، انسان و طبیعت است.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.