تطبیق ناصیح نشانه ها ۱۳۹۷/۳/۲۳

چرا نباید نشانه های ظهور را با حوادث روز تطبیق داد؟


با توجه به مشابهت برخی رخدادها روز با علائم ظهور برخی به دنبال آن هستند که این مشابهت ها را به نوعی به علائم اصلی مطابق کنند اما چند مساله را می توان در رابطه با عدم صحت چنین رفتاری عنوان کرد:
۱- دروغگویی وقاتون
وقاتون به کسانی گفته می شود که برای ظهور حضرت مهدی(عج) وقت تعیین می کنند و با توجه به اینکه برای برخی نشانه های ظهور تا ظهور حضرت وقت تعیین شده، به نوعی تطبیق برخی وقایع با ظهور حضرت، وقاتی است. که در روایات بسیاری بر مذمت آن تاکید شده است.*
چرا نباید نشانه های ظهور را با حوادث روز تطبیق داد؟


با توجه به مشابهت برخی رخدادها روز با علائم ظهور برخی به دنبال آن هستند که این مشابهت ها را به نوعی به علائم اصلی مطابق کنند اما چند مساله را می توان در رابطه با عدم صحت چنین رفتاری عنوان کرد:
۱- دروغگویی وقاتون
وقاتون به کسانی گفته می شود که برای ظهور حضرت مهدی(عج) وقت تعیین می کنند و با توجه به اینکه برای برخی نشانه های ظهور تا ظهور حضرت وقت تعیین شده، به نوعی تطبیق برخی وقایع با ظهور حضرت، وقاتی است. که در روایات بسیاری بر مذمت آن تاکید شده است.*

امام عصر(عج) فرموده اند:زمان ظهور و فرج ما با خداست، و تعیین کنندگان وقت ظهور، دروغگویانند. (بحار الأنوار، ج ۵۳، ص ۱۸۱)

۲- روحیه یأس و ناامیدی
تطبیق علائم ظهور با رخدادهای روز و عدم تحقق مساله اصلی یعنی ظهور حضرت(عج) موجب یاس و با توجه به اینکه از بروز برخی علائم تا ظهور حضرت در احادیث وقت تعیین شده است موجب دلسردی و ناامیدی آنهایی که این رخدادها را مطابق علائم ظهور دانسته اند از ظهور حضرت خواهد شد که این بسیار زیانبار است.

۳- سوء استفاده دشمنان
تطبیق علائم ظهور با رخدادهای روز و عدم تحقق مساله اصلی یعنی ظهور حضرت(عج) موجب خواهد شد مساله اصلی توسط سودجویان مورد سوء استفاده قرار گیرد و موجب انکار اصل آن یعنی مساله غیبت گردد.

۴- بداء
«بداء» در لغت به معنای ظهور و روشن شدن پس از مخفی بودن چیزی است و اصطلاحا به روشن شدن چیزی پس از مخفی بودن از مردم است; بدین معنا که خداوند متعال بنا بر مصلحتی مسئله ای را از زبان پیامبر یا ولی ای از اولیای خویش به گونه ای تبیین می کند و سپس در مقام عمل و ظهور و بروز، غیر آن را به مردم نشان می دهد .
درباره ظهور نیز عده ای به بداء درباره برخی علائم ظهور معتقدند؛ لذا تطبیق رخدادها با توجه به اینکه در برخی نشانه ها و زمان اتفاق آن ممکن است بداء اتفاق افتد کار صحیحی نیست.**

۵- تاخیر ظهور
همانطور که گفته شد در حدیث آمده است که وقاتون دروغگویند لذا اگر کسی با اشاره به حوادث و رخ داد ها زمانی برای ظهور حضرت تعیین کند حداقل برای تکذیب ادعای او ظهور حضرت به تعویق خواهد افتاد.

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.