تعداد اعضای مجلس خبرگان ۱۳۹۰/۸/۱۲ - ۲۰۷ بازدید

اعضای مجلس خبرگان رهبری ۸۹ نفر می باشند جهت آشنایی بیشتر ر.ک :http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_content&task=category§ionid=۸&id=۴۱&Itemid=۳۹ (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱/۱۰۰۱۳۲۶۸۵)
اعضای مجلس خبرگان رهبری ۸۹ نفر می باشند جهت آشنایی بیشتر ر.ک :
http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_content&task=category§ionid=۸&id=۴۱&Itemid=۳۹ (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: ۱/۱۰۰۱۳۲۶۸۵)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.