تفاوت حدیث قدسی و قرآن ۱۳۹۱/۳/۲ - ۱۵ بازدید

احادیث قدسی احادیثی هستند که توسط جبرئیل از سوی خدا بر پیامبر(ص) فرود آمده اند و فرق آنها با قرآن این است که:
الف) قرآن معجزه و سند رسالت است؛ ولی احادیث قدسی چنین نیست.
ب ) قرآن معصوم، تحریف ناپذیر و قطعی است و به تواتر ثابت شده است؛ ولی احادیث قدسی ظنی و خبر واحد است و امکان تحریف در آنها وجود دارد.
احادیث قدسی احادیثی هستند که توسط جبرئیل از سوی خدا بر پیامبر(ص) فرود آمده اند و فرق آنها با قرآن این است که:
الف) قرآن معجزه و سند رسالت است؛ ولی احادیث قدسی چنین نیست.
ب ) قرآن معصوم، تحریف ناپذیر و قطعی است و به تواتر ثابت شده است؛ ولی احادیث قدسی ظنی و خبر واحد است و امکان تحریف در آنها وجود دارد.
ج ) قرآن وحی رسالی است و پیامبر(ص) مأمور به ابلاغ آن می باشد؛ درحالی که پیامبر(ص) چنین وظیفه ای را در برابر احادیث قدسی ندارد. احادیث نبوی سخنان گرانقدر شخص پیامبر(ص) می باشد که برخی از آنها ثبوت قطعی دارد و برخی ظنی. در نتیجه تفاوت قرآن و احادیث قدسی آن است که در قرآن معانی و الفاظ از سوی خداوند و معجزه می باشد اما احادیث قدسی معانی از سوی خداوند و الفاظ از پیامبر(ص) است و معجزه نمی باشد.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۶/۷۴۲۰)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.