تفاوت معجزه و کرامت ۱۳۹۱/۳/۳۰ - ۱۴ بازدید

معجزه امر خارق العاده ای است که توسط انبیای الهی و پیمبران خدا صورت می گیرد تا گواه صدق ادعای پیامبری باشد و شاهدی بر ارتباط او با خدا به شمار آید و هیچ گاه مغلوب عامل دیگر قرار نمی گیرد و با تحدی و مبارز و رقیب طلبیدن همراه است و همواره ندای تحدی (هل من مبارز) بر زبان مدعی عنوان رسالت و نبوت به هنگام اظهار معجزه و اجرای آن جاری است .
معجزه امر خارق العاده ای است که توسط انبیای الهی و پیمبران خدا صورت می گیرد تا گواه صدق ادعای پیامبری باشد و شاهدی بر ارتباط او با خدا به شمار آید و هیچ گاه مغلوب عامل دیگر قرار نمی گیرد و با تحدی و مبارز و رقیب طلبیدن همراه است و همواره ندای تحدی (هل من مبارز) بر زبان مدعی عنوان رسالت و نبوت به هنگام اظهار معجزه و اجرای آن جاری است . بنابراین معجزه چند ویژگی مهم دارد :
۱- خارق عادت بودن
۲- از سوی پیامبران انجام گرفتن
۳-گواه بودن بر صدق رسالت و نبوت آورنده
۴- مغلوب نشدن صاحب آن
۵-همراه بودن آن با تحدی
هر یک از این ویژگی ها در کتاب های اصول عقاید به بحث کشیده شده است. اما کرامت پدیده ای است که از طرف اولیای الهی یعنی پیروان راستین انبیا و پیامبران الهی –ع- انجام می گیرد و این خود نشان می هد که گرچه کرامت دارای خصیصه خرق عادت است و به اذن الهی از سوی اولیا صورت می گیرد ولی هر گزبا تحدی و مبارز طلبی که از خصوصیات معجزه است همراه نمی باشد و هیچ یک از اولیای کرام ادعای نبوت و رسالت نداشته و به هیچ وجه فریاد تحدی بر زبان مبارک خویش جاری نمی کنند و همین وجه عمده تمایز کرامت از معجزه است.
ر. ک :۱- راهنما شناسی ، استاد مصباح یزدی ، بخش امامت (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۱/۱۰۰۱۱۲۹۰۶)

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد:

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق این صفحه اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.